Indsatsleder ved markbrand

Foto: Colourbox.

Indberetningen til Beredskabsstyrelsen sker på en af to måder. Enten taster du informationer om udrykningen ind i ODIN. Ellers taster du informationer om udrykningen ind i et andet, eksternt system, hvorfra de overføres til ODIN.

Der er flere forskellige grunde til, at det er vigtigt at indtaste korrekte informationer i ODIN. Data bliver brugt i mange sammenhænge, og skal derfor have en høj kvalitet - læs mere her.

Log på ODIN med NemID

Driftsinformationen handler om ODIN og 112 Puls. Du kan abonnere på driftsinformation, så den kommer direkte til din mailboks. Funktionen er ude af drift pga. omlægning til ny hjemmeside, men kommer snarest. Kontakt ODIN helpdesk ved spørgsmål til driften.

Datoer for opdatering af server

ODIN og 112 Puls kan være berørt af planlagte serveropdateringer på følgende datoer i 2021:

20-21. januar
17-18. februar
17-18. marts
21-22. april
19-20. maj
16-17. juni

 

ODIN helpdesk

Du kan kontakte Beredskabsstyrelsens ODIN helpdesk på helpdesk@odin.dk, hvis du ønsker at indrapportere fejl eller mangler i ODIN, eller har spørgsmål til systemet. Henvendelser skal ske skriftligt, og du får en kvittering for modtagelsen af din mail, når du henvender dig. 

Har du ønsker eller ideer til programmer og datagrundlag, kan du sende også dem til ODIN helpdesk. Ønskerne bliver samlet på en liste, der vil blive prioriteret efter høring af de kommunale beredskaber og forelagt Koncernfælles IT. Gennemførsel af ikke-kritiske ændringer samles og implementeres 2 gange årligt for at sikre mest mulig oppetid af systemerne.


Vi arbejder løbende på videovejledninger. Vejledningerne handler om udvalgte hændelses-, indsats-, materieltyper mv. Nedenstående videoer kan hjælpe dig med at registrere indsatser i ODIN, hvor der ikke har været en udrykning. Find flere videovejledninger her


ODIN brugerrepræsentanter og brugergruppe

I hvert kommunalt redningsberedskab er der en brugerrepræsentant, der fungerer som Beredskabsstyrelsens kontaktperson i tilfælde af spørgsmål til de indberettede oplysninger. Det gælder både indberetning via ODIN eller et eksternt system.

Brugerrepræsentanten repræsenterer også sit lokale redningsberedskab i ODIN-brugergruppen, der drives og ledes af Beredskabsstyrelsen. Brugergruppen er et fælles dialogforum for drøftelse af spørgsmål, udfordringer og konkrete ændringer i ODIN. I brugergruppen sidder også en repræsentant for Kommunernes Landsforening. Brugergruppen mødes 1-2 gange årligt eller efter behov.

Der er også brugerrepræsentanter ved Beredskabsstyrelsens centre og de to ekspertberedskaber – det vil sige kemisk beredskab og nukleart beredskab. De er repræsenteret i en brugergruppe for statslige brugerrepræsentanter.

Vil du vide, hvem der er brugerrepræsentant i dit eller et andet beredskab, kan du kontakte ODIN helpdesk på helpdesk@odin.dk eller skrive direkte til det konkrete beredskab.

Et strategisk udvalg fungerer som et forum, hvor ønsker til den overordnede udvikling og ændring af systemer og datagrundlag drøftes mellem Beredskabsstyrelsen og de kommunale redningsberedskaber.

Ændringer i ODIN

Når noget skal ændres eller udvikles i ODIN-systemet, sker det i forbindelse med en af ca. fire årlige releases. Indholdet baseres på indmeldinger fra strategisk brugergruppe, ODIN-brugergrupper, indmeldinger til ODIN helpdesk og Beredskabsstyrelsens erfaringer fx fra arbejdet med datakvalitet.


ODIN-temadage

Der afholdes temadage for de kommunale redningsberedskaber i emner som ODIN, statistik eller GIS. Brugergruppen arrangerer temadagen, mens Beredskabsstyrelsen står for oplægsholder. Temadage afholdes efter behov og i gennemsnit en gang om året.

 

Sidst opdateret 23. juli, 2020 - Kl. 13.36

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google