Myndighedsopgaverne vedrørende vejtransport af farligt gods er fordelt på de myndigheder og organer, der fremgår af listen nedenfor. Klik på betegnelsen for den enkelte myndighed mv. for at se beskrivelsen af dennes opgaver:

 

Beredskabsstyrelsen har ikke myndighedsopgaver vedrørende transport af farligt gods via jernbane, søvej eller lufttransport. Disse transportformer er også reguleret af andre regelsæt end beskrevet her på denne hjemmeside. Teksterne på denne hjemmeside gælder således udelukkende transport af farligt gods på vejene i Danmark.Nedenfor henvises til de overordnede ansvarlige myndigheder for øvrige transportformer:

 

 

Regelgrundlag for vejtransport af farligt gods

Vejtransport af farligt gods i Danmark er reguleret af flere regelsæt. For transportens parter (afsendere, transportører m.fl.) er de nationale regler og ADR-konventionen de væsentligste regler at sætte sig ind i. Klik på de enkelte overskrifter herunder for at finde links til reglerne:

 

 

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 16.40

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google