Trafikstyrelsen har det overordnede myndighedsansvar for sikkerhedsrådgiverordningen. De har udstedt sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen og står for at vejlede om bekendtgørelsens krav. Om en virksomhed er omfattet af kravet om at have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet, er det dermed Trafikstyrelsen - og ikke Beredskabsstyrelsen - der afgør.

Find link til sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen nederst på denne side. Undtagelser fra kravet om udpegning af en sikkerhedsrådgiver findes i bekendtgørelsens § 2.

Find også link til Trafikstyrelsens hjemmeside om sikkerhedsrådgiverordningen nederst på denne side.

Beredskabsstyrelsen har følgende opgaver for Trafikstyrelsen i forbindelse med sikkerhedsrådgiverordningen:

  • Beredskabsstyrelsen afholder sikkerhedsrådgivereksamen i samarbejde med Trafikstyrelsen og udsteder eksamensbeviser
  • Beredskabsstyrelsen fører et register over de virksomheder, der har udpeget en sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods

 


COVID-19: Forlænget gyldighed af sikkerhedsrådgiverbeviser

Danmark har tiltrådt den multilaterale aftale M334 (erstatter M324 og M330), og Trafikstyrelsen har udstedt en generel dispensation, hvilket samlet set indebærer, at sikkerhedsrådgivere, hvis bevis udløber i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 1. september 2021, fortsat kan virke som sikkerhedsrådgivere og opfylder adgangsbetingelserne til en  repetitionseksamen til og med den 30. september 2021. 

Virksomheders meddelelse til Beredskabsstyrelsen om udpeget sikkerhedsrådgiver

En virksomhed, der er omfattet af sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen, og som derfor skal indgå aftale med en sikkerhedsrådgiver, skal desuden meddele Beredskabsstyrelsen, hvilke(n) sikkerhedsrådgiver(e) de har valgt at indgå aftale med. Det følger af § 6 i sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen.

Virksomheder skal bruge følgende blanketter til udpegning og afmelding af sikkerhedsrådgivere:

Blanket til virksomhed - udpegning af sikkerhedsrådgiver med dansk bevis

Blanket til virksomhed - udpegning af sikkerhedsrådgiver med udenlandsk bevis

Blanket til virksomhed - afmelding af sikkerhedsrådgiver


Sikkerhedsrådgiveren selv kan afmelde sig som sikkerhedsrådgiver for en virksomhed ved at benytte følgende blanket:

Blanket til sikkerhedsrådgiver - afmelding for virksomhed

 

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 17.30

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google