Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har det overordnede myndighedsansvar for sikkerhedsrådgiverordningen. De har udstedt sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen og står for at vejlede om bekendtgørelsens krav. Om en virksomhed er omfattet af kravet om at have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet, er det dermed Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - og ikke Beredskabsstyrelsen - der afgør.

Find link til sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen nederst på denne side. Undtagelser fra kravet om udpegning af en sikkerhedsrådgiver findes i bekendtgørelsens § 2.

Find også link til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside om sikkerhedsrådgiverordningen nederst på denne side.

Beredskabsstyrelsen har følgende opgaver for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i forbindelse med sikkerhedsrådgiverordningen:

  • Beredskabsstyrelsen afholder sikkerhedsrådgivereksamen i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og udsteder eksamensbeviser
  • Beredskabsstyrelsen fører et register over de virksomheder, der har udpeget en sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods

 


COVID-19: Forlænget gyldighed af sikkerhedsrådgiverbeviser

Danmark har tiltrådt den multilaterale aftale M330 (erstatter M324), hvilket indebærer, at sikkerhedsrådgivere, hvis bevis udløber i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 1. februar 2021, fortsat kan virke som sikkerhedsrådgivere til og med den 28. februar 2021 i de lande, der har tiltrådt den multilaterale aftale. Se hvilke lande her (listen opdateres løbende): http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html.

 

Virksomheders meddelelse til Beredskabsstyrelsen om udpeget sikkerhedsrådgiver

En virksomhed, der er omfattet af sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen, og som derfor skal indgå aftale med en sikkerhedsrådgiver, skal desuden meddele Beredskabsstyrelsen, hvilke(n) sikkerhedsrådgiver(e) de har valgt at indgå aftale med. Det følger af § 6 i sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen.

Virksomheder skal bruge følgende blanketter til udpegning og afmelding af sikkerhedsrådgivere:

Blanket til virksomhed - udpegning af sikkerhedsrådgiver med dansk bevis

Blanket til virksomhed - udpegning af sikkerhedsrådgiver med udenlandsk bevis

Blanket til virksomhed - afmelding af sikkerhedsrådgiver


Sikkerhedsrådgiveren selv kan afmelde sig som sikkerhedsrådgiver for en virksomhed ved at benytte følgende blanket:

Blanket til sikkerhedsrådgiver - afmelding for virksomhed

 

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 17.30

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google