ideudvikling

Grafik: Pixabay.

Forskning og udvikling

Et stærkt fundament af viden og evidens om redningsberedskabet og dets opgaveløsning er centralt for arbejdet med at forebygge og afhjælpe ulykker. Det gælder i forhold til såvel de kendte daglige opgaver som morgendagens udfordringer. Det kan fx dreje sig om viden om forskellige hændelsestyper, om beredskabets organisering eller om effekten af beredskabets arbejde i samfundet. Beredskabsstyrelsen arbejder derfor med forskning og udvikling.

 

Metode og undersøgelsesdesign

Beredskabsstyrelsen anvender forskellige typer af undersøgelsesdesign og metoder i arbejdet med at styrke vidensgrundlaget for redningsberedskabets arbejde. Det kan være praksisundersøgelser, der udarbejdes med en målsætning om at bidrage til at udvikle redningsberedskabet i Danmark på et fælles grundlag. Vi udarbejder også projekter, der anvender kontrolgrupper i undersøgelsesdesignet for at opbygge viden med et højt evidensniveau.

Metoden kan ofte være kvantitativ analyse af fx ODIN-data eller dødsbrandsdata, men vi bruger også andre datakilder fx spørgeskemaundersøgelser eller interviews i projekterne. Den overordnede tilgang og undersøgelsesdesignet afhænger af flere faktorer fx projektets tidsramme, ressourcer, målgruppe samt den konkrete problemstilling, der undersøges.

Center for Viden og Analyse står til rådighed for drøftelser af design af studier af relevans for redningsberedskabet.Statistik og analyser

Beredskabsstyrelsen udgiver statistik og analyser om bl.a. redningsberedskabets kapacitet, indsatser, indretning og udvikling. Et konkret fokusområde er forebyggelse af brand - herunder dødsbrande. Vi indgår i et forum for drøftelse af datakvalitet, indsamling af data mv. på beredskabsområdet med beredskabsmyndigheder fra andre nordiske lande.


Brandfareindeks

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med Danske Beredskaber, DMI og Kommunernes Landsforening udarbejdet siden Brandfare.dk. Her findes generelle råd til at undgå brand i naturen, et kort med indikation af brandfaren i de enkelte kommuner i Danmark samt links til de kommunale redningsberedskaber med yderligere information om eksempelvis afbrændingsforbud mv.

Sidst opdateret 23. juli, 2020 - Kl. 13.42

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google