Store tanke indeholdende benzin

Et tankanlæg indeholdende brandfarlige væsker. 

Reglerne omkring brandfarlige og brændbare væsker 

De brandforebyggende regler for brandfarlige og brændbare væsker er fastsat i bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om brandfarlig og brændbare væsker

Enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen om brandfarlige og brændbare væsker er ændret i følgende ændringsbekendtgørelser: 

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om brandfarlige og brændbare væsker, som forklarer og uddyber visse bestemmelser i bekendtgørelsen, herunder de tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker (bilag 1 til bekendtgørelsen). 

 

Dette er omfattet af reglerne 

Bekendtgørelsen om brandfarlige og brændbare væsker omfatter overordnet set:

 • Produktion samt anden anvendelse og håndtering af brandfarlige væsker.
 • Opbevaring af brandfarlige væsker i emballage.
 • Opbevaring af brandfarlige væsker i tanke. 
 • Opbevaring af brændbare væsker i tanke.
 • Salgs-, forbrugs- og depottankanlæg med brandfarlige væsker.
 • Transport af brandfarlige væsker i rørledninger.


Opbevaring af brændbare væsker i emballager i bygning er ikke omfattet af beredskabslovgivningen.

 

Vær opmærksom på, at alle bygninger er omfattet af byggelovgivningen. Bekendtgørelsen om brandfarlige og brændbare væsker er særlovgivning, og er en del af beredskabslovgivningen. Den supplerer dermed byggelovgivningen, når det gælder aktiviteter med brandfarlige og brændbare væsker i bygninger. 

 

Undtagelser fra reglerne 

Der findes i reglerne en række undtagelser for små mængder væsker og for visse typer af væsker i bestemte koncentrationer. Følgende er eksempler på undtagelser: 

 • Opbevaring af højst 25 oplagsenheder brandfarlige væsker.
 • Opbevaring af udelukkende vandige opløsninger af ethanol i en koncentration på højst 24 vol-%.
 • Opbevaring af udelukkende alkoholiske drikkevarer i en koncentration på højst 24 vol-%.
 • Opbevaring af alkoholiske drikkevarer med en koncentration over 24 vol-%. Dog højst med en koncentration på 70 vol-%, medmindre de opbevares i beholdere med en kapacitet på over 250 liter

 

Sådan søger du om godkendelse 

Kommunerne har ansvaret for den lokale sagsbehandling af ansøgninger om godkendelse. I praksis er det det kommunale redningsberedskab, som tager sig af sagsbehandlingen.


Visse mindre oplag og produktionsafsnit kræver ikke en godkendelse, men skal efterleve visse bestemmelser, som fremgår af de tekniske forskrifter. I tilfælde hvor der anvendes, håndteres eller opbevares meget store mængder brandfarlige væsker, skal Beredskabsstyrelsen stille vilkår til brug for redningsberedskabets godkendelse. I vejledningen om brandfarllige og brændbare væsker findes en oversigt over de relevante mængdegrænser.

 

Ansøgninger skal indsendes til kommunen (det kommunale redningsberedskab). Ansøgningsmaterialet skal som minimum indeholde de beskrivelser, redegørelser og tegningsmateriale, som er angivet i tjeklisten i vejledningen til punkt 1.4 (Administrative bestemmelser).

 

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 16.50

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google