Overnatning i hal

Midlertidige overnatninger kan f.eks. finde sted i en messe- eller idrætshal

Godkendelse af midlertidig overnatning 

I 2021 vil det fortsat være muligt for borgere, virksomheder m.fl. at vælge at få behandlet et ønske om midlertidig overnatning - enten efter beredskabslovgivningen (af det lokale redningsberedskab) eller efter byggelovgivningen (af den lokale bygningsmyndighed).

 

BR18 og den tilhørende vejledning til kapitel 5 har nu eksplicitte bestemmelser om midlertidig overnatning i op til 5 døgn. Hvis disse bestemmelser efterleves (jf. BR18 § 152a), så kræves der ingen forudgående ansøgning (overnatningen skal dog meddeles kommunalbestyrelsen 14 dage før).

 

Det må således formodes, at ønsker om midlertidige overnatninger i op til 5 døgn med fordel for borgeren kan ske ved efterlevelse af BR18. Det må være op til borgeren at indhente vejledning hos kommunens bygningsmyndighed (på kommunens hjemmeside eller i afsnit 7.3.11 i BR18’s vejledning til kapitel 5 om midlertidige overnatninger) om denne mulighed.

 

I de tilfælde, hvor ansøger ønsker overnatning i en længere periode end 5 døgn, skal ansøger ifølge BR18 ansøge om en egentlig byggetilladelse, hvorfor det i disse tilfælde må formodes, at nogle vil foretrække at ansøge om en dispensation via beredskabslovgivningen (se mere nedenfor).

 

Muligheden for en godkendelse efter beredskabslovgivningen forventes dog at bortfalde ved udgangen af 2021.

 

 

Sidst opdateret 8. september, 2020 - Kl. 14.27

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google