Overnatning i hal

Midlertidige overnatninger kan f.eks. finde sted i en idrætshal

Godkendelse af midlertidig overnatning 

I 2020 vil det fortsat være muligt for borgere og virksomheder mfl. at vælge at få behandlet et ønske om midlertidig overnatning på eksempelvis en skole - enten efter beredskabslovgivningen (af det lokale redningsberedskab) eller efter byggelovgivningen (af det lokale byggesagskontor).

 

BR18 og den tilhørende vejledning til kapitel 5 har nu eksplicitte bestemmelser om midlertidig overnatning. Kan disse bestemmelser efterleves (dvs. under 5 døgn, alarmeringsmuligheder osv. jf. BR18 § 152a), så kræves der ingen forudgående ansøgning (overnatningen skal dog meddeles kommunalbestyrelsen 14 dage før).

 

Det må således formodes, at ønsker om midlertidige overnatninger i op til 5 døgn med fordel for borgeren kan ske ved efterlevelse af BR18. Det må være op til borgeren, at indhente vejledning hos kommunens byggemyndighed (kommunens hjemmeside eller i afsnit 7.3.11 i BR18’s vejledning til kapitel 5 om midlertidige overnatninger) om denne mulighed.

 

I de tilfælde, hvor ansøger imidlertid ønsker overnatning i en længere periode end 5 døgn, så skal ansøger ifølge BR18 ansøge om en egentlig byggetilladelse, hvorfor det i disse tilfælde må formodes, at visse borgere vil foretrække en dispensation via beredskabslovgivningen (se mere nedenfor).

 

Muligheden for en godkendelse efter beredskabslovgivningen forventes dog at bortfalde ved udgangen af 2020.

 

I byggelovgivningen følges reglerne i BR18 (reglerne administreres af kommunes byggemyndighed).

 

I beredskabslovgivningen følges reglerne i Forsvarsministeriets /Beredskabsstyrelsens regelsæt, dvs. de driftsmæssige forskrifter (reglerne administreres af redningsberedskaberne).

 

 

Sidst opdateret 8. september, 2020 - Kl. 14.27

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google