Transport af farligt gods.

Foto: Colourbox

Privatpersoner kan transportere mindre mængder håndsprit til eget forbrug uden at være omfattet af farligt gods reglerne. Læs om privatpersoners transport af farligt gods her: Privatpersoners transport af farligt gods


Ligeledes kan medarbejdere i en virksomhed medbringe håndsprit til og fra et arbejdssted til eget forbrug på lempelige vilkår. Læs mere om den undtagelsesmulighed her: Transport af farligt gods til og fra et arbejdssted


For logistisk transport af håndsprit i erhvervsmæssigt regi findes der til gengæld ikke i farligt gods reglerne en bagatelgrænse, der helt undtager transporten fra reglerne. Logistisk transport er f.eks. distribution, herunder forsyning af underenheder i en kommune med håndsprit. Der findes dog lempelige bestemmelser, der reducerer antallet af vilkår, der skal opfyldes, hvis givne mængdegrænser overholdes.

Håndsprit henføres typisk til den farekategori, der i farligt gods reglerne kaldes emballagegruppe II. Det medfører følgende mængdegrænser for brug af de lempelige bestemmelser:

Hvis der er tale om beholdere på over 1 liter og den samlede mængde pr. transporterende enhed overstiger 333 liter, da skal det fulde sæt regler for transport af farligt gods følges: Generel vejledning om transport af farligt gods

Særlig aftale udløb 31. august
Den helt særlige internationale aftale M328, der i en periode muliggjorde erhvervsmæssig logistisk transport af håndsprit uden en farligt gods uddannelse, er ikke forlænget og udløb 31. august 2020.

Sidst opdateret 28. august, 2020 - Kl. 13.58

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google