oplag af træflis

Et eksempel på oplag af brændbare faste stoffer. Her oplagres der træflis udendørs i miler. 

Reglerne for brændbare faste stoffer

De brand- og eksplosionsforebyggende regler for brændbare faste stoffer er fastsat i Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1070 af 29. juni 2020 om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer.

 

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til de tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer, som forklarer og uddyber visse bestemmelser i bekendtgørelsen.

Find linket til vejledningen nederst på siden.

 

Dette er omfattet af reglerne

 • Produktionsafsnit i bygning, hvor der kan forekomme brændbart støv, som kan give anledning til en eksplosiv atmosfære.
 • Lagerafsnit i bygning, hvor der kan forekomme brændbart støv, som kan give anledning til eksplosiv atmosfære.
 • Lagerafsnit i bygning med oplag af faste brændbare stoffer, som kan selvantænde. 
 • Lagerafsnit i det fri med oplag større end 1.000 kubikmeter af brændbare faste stoffer.

 

Undtagelser fra reglerne

Følgende er undtaget fra reglerne:

 • Produktionsafsnit på højst 150 kvadratmeter.
 • Produktionsafsnit i en bygning på højst 600 kvadratmeter.
 • Produktionsafsnit i rum på højst 600 kvadratmeter i en 1-etages bygning, hvor rummet er brandmæssigt adskilt i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 2.7 i bilaget til bekendtgørelsen.
 • Lagerafsnit i en bygning, hvis oplagets rumindhold ikke er større end 1.000 kubikmeter. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om en silo.
 • Lagerafsnit bestående af en eller flere siloer placeret i en bygning og med et samlet rumindhold på højst 200 kubikmeter.
 • Lagerafsnit bestående af en eller flere siloer placeret i det fri med et samlet rumindhold på højst 600 kubikmeter.
 • Lagerafsnit i det fri med færdigvarer i form af store emner, bortset fra oplag i det ved produktionsafsnit, der er omfattet af beredskabslovgivningen.
 • Lagerafsnit i det fri med stoffer, der er klassificeret som brandfarlige faste stoffer (H228), selvreaktive stoffer og blandinger og organiske peroxider (H240, H241 og H242), pyrofore stoffer (H250) eller selvopvarmende stoffer og blandinger (H251 og H252) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om klassificering, mærkning og emballering af stofer og blandinger.

 

Sådan søger du om godkendelse

Kommunalbestyrelsen administrerer reglerne. I praksis tager det kommunale redningsberedskab sig af sagsbehandlingen i de fleste tilfælde. Se nærmere på kommunens eller det kommunale redningsberedskabs hjemmeside om, hvor ansøgningen skal sendes til.

 

 

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 17.01

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google