Der findes i farligt gods reglerne en lang række undtagelsesmuligheder. Visse af disse undtagelser indebærer, at man som virksomhed ikke er forpligtet til at have tilknyttet en sikkerhedsrådgiver. I de fleste tilfælde gælder der dog fortsat uddannelseskrav for alle medarbejdere med farligt gods opgaver, der sikrer, at de er instrueret i de vilkår, der gælder for den pågældende transport.

Undtagelser for erhvervsmæssig transport af mindre mængder farligt gods
Der findes tre vigtige undtagelsesmuligheder for vejtransport af mindre mængder farligt gods. Med mindre mængder menes enten mindre mængder pr. køretøj eller gods emballeret i begrænsede mængder, f.eks. detailsalgsemballager.

Læs mere om disse tre undtagelsesmuligheder via følgende links:


Undtagelser for erhvervsmæssig transport af bestemte typer farligt gods
For en række bestemte typer farligt gods findes der særlige bestemmelser mv., der betyder, at transport af netop denne godstype kan foregå på lempelige vilkår. Klik på den relevante godstype i nedenstående oversigt for at læse Beredskabsstyrelsens gennemgang af undtagelsesmulighederne. Det understreges, at der ikke er tale om en udtømmende gennemgang af godstyper med særlige undtagelsesmuligheder.


Hvis din virksomhed ikke kan bruge ovenstående undtagelsesmuligheder, må I undersøge, om der findes andre undtagelser for transporten, idet ovenstående ikke er en udtømmende gennemgang. I kan overveje at få en sikkerhedsrådgiver til at kortlægge jeres transportaktiviteter, herunder om I kan bruge undtagelsesbestemmelser.

Hvis transporten ikke kan foregå efter en undtagelsesbestemmelse, er transporten omfattet af samtlige relevante farligt gods regler, herunder kravet om udpegning af en sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods.

For en virksomhed, der er omfattet af kravet om udpegning af en sikkerhedsrådgiver, vil det være sikkerhedsrådgiveren frem for Beredskabsstyrelsen, der skal stå for rådgivningen af virksomheden om de vilkår, der gælder for virksomhedens transporter. Find link til flere oplysninger om sikkerhedsrådgiverordningen nederst på siden.

Sidst opdateret 17. juni, 2020 - Kl. 09.37

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google