Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Statistik 
 

Omkomne ved brand i 2018 

Beredskabsstyrelsen holder øje med den aktuelle udvikling i antallet af omkomne ved brande i Danmark. Indledningsvis sker overvågningen ved en systematisk indsamling af presseklip. Senere suppleres med oplysninger fra andre kilder.

Omkomne ved brand måned for måned
Data for 2018 er foreløbige og det reelle antal omkomne ved brand kan derfor være højere.

Statistik
For statistik på området kan Viden og Analyse kontaktes på mail: helpdesk@odin.dk
Sidst opdateret 03-10-2018 - kl. 14:57

Fakta

Omkommen ved brand

En person, branddød, der omkommer under en brand eller senest 30 dage efter branden som følge af brandpåvirkning -typisk røgforgiftning eller forbrænding.

 

Dødsbrand

En brand, som fører til, at en eller flere personer omkommer ved brand.

Kontakt

Viden og Analyse
ODIN Hotline
helpdesk@odin.dk