Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Nationalt Risikobillede 2015
 

Nationalt Risikobillede (2017) 

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet den anden udgave af Danmarks nationale risikobillede. Publikationen omfatter 13 hændelsestyper, som potentielt kan føre til større ulykker og katastrofer i Danmark.

Nationalt Risikobillede er en periodisk sammenfatning af det løbende arbejde med at identificere og analysere samfundsmæssige risici. Publikationen hjælper læseren til at skabe bevidsthed om erkendte risici og vores viden om dem. Nationalt Risikobillede tjener som inspiration til myndigheder og andre organisationer og kan med fordel bruges som udgangspunkt for egen beredskabs- og øvelsesplanlægning. Publikationen kan dog læses uden særlige forudsætninger og henvender sig således i lige så høj grad til den interesserede borger.  
 
Den nye udgave af Nationalt Risikobillede tager emneområderne af den tidligere version op og komplementerer dem med de seneste udviklinger og vurderinger. Som noget nyt behandles fire tendenser, der over en tidsramme på 5-15 år skønnes at kunne føre til nye hændelsestyper eller påvirke håndteringen af de eksisterende. Myndigheder, institutioner, universiteter samt eksperter fra den private sektor har været involveret i dette arbejde.
 

Hertil kommer, at strukturen og designet har undergået en omfattende revision. Det nye nationale risikobillede fremstår i en mere læsevenlig udgave og med en mere metodisk opbygning med elementer til videre anvendelse af læseren. To nye grafiske elementer gør det nemt at afkode hver hændelsestypes enestående kendetegn samt de udfordringer og konsekvenser, hændelser kan medføre.

Læs mere om følgende emner i Nationalt Risikobillede:

Hændelsestyper:

Relativ sammentstilling af hændelsestyper

Tendenser:

  • Sikkerhedspolitiske spændinger
  • Antibiotikaresistens
  • Irregulær migration
  • Øget aktivitet i Arktis

 

Nationalt Risikobilledet kan hentes i pdf-format her, eller via linket på højre side.

Sidst opdateret 18-12-2018 - kl. 13:51

Links

Kontakt

Krisestyring

kri@brs.dk