Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Hændelsesforløbet 
 

Ulykken på Fukushima Daiichi-kernekraftværket 

Klik på kortet for større formatFukushima Daiichi-kernekraftværket har seks reaktorer. Reaktor 1, 2 og 3 var i drift, da jordskælvet indtraf. Reaktor 4, 5 og 6 var nedlukkede for regelmæssigt serviceeftersyn. Det brugte brændsel fra de nedlukkede reaktorer var anbragt i brændselsbassiner øverst i reaktorbygningerne.


Tsunamien satte kølesystemerne ud af kraft

Jordskælvet medførte, at de tre reaktorer, der var i drift, automatisk lukkede ned, så kædeprocessen stoppede. Samtidig startede dieselgeneratorer op og sikrede nødstrømsforsyningen til anlæggene.


Da tsunamien derefter skyllede ind over anlægget, blev kældrene på de fire første reaktorer oversvømmet med saltvand i alvorlig grad. Reaktor 5 og 6 var lidt højere placeret. Kældrene rummede dieselgeneratorer og hovedparten af det elektriske udstyr. Derfor blev al strømforsyning øjeblikkeligt slået ud. Det betød, at kølingen til reaktorerne og brændselsbassinerne ikke længere fungerede.


Eksplosioner, radioaktiv udledning og delvis nedsmeltning

På grund af den svigtende køling steg temperaturen i reaktorbeholderne, hvilket førte til skader på brændslet. Temperaturforøgelsen betød også, at der udvikledes brint, som efter et stykke tid forårsagede tre eksplosioner i reaktorbygningerne.


Samtidigt steg trykket i reaktorindeslutningerne så meget, at det blev nødvendigt at lede luft og damp ud for at forhindre, at indeslutningerne blev yderligere beskadiget. Derved blev der også udledt store mængder radioaktivt materiale i miljøet.


Det lykkedes senere at iværksætte en nødkøling af reaktorerne med havvand, som blev pumpet ind ved hjælp af brandpumper. Dette begrænsede yderligere skader på reaktorerne. Brændslet i brændselsbassinerne ved reaktor 1-4 manglede også køling, og de fik først tilført tilstrækkelige mængder kølevand, da en meget stor betonpumpe nåede frem.


Reaktorbrændslet i de tre reaktorer skønnes at være delvist smeltet, men hvor meget er fortsat usikkert.


Konsekvenser af udslippet
Ødelæggelserne ved reaktor 1 og 2. Foto: TEPCO    Som en konsekvens af ulykken og det radioaktive udslip måtte mange tusinde beboere i nærheden af værket evakueres.

Skaderne på Fukushima Daiichi-kernekraftværket er så omfattende, at det ikke vil blive taget i brug igen. Det anslås, at dekommissioneringen (dvs. afviklingen) af værket vil vare mindst 30 år. 

Katastrofen på det japanske kernekraftværk betragtes på linje med ulykken i 1986 på Tjernobyl-værket i det nuværende Ukraine som en af de alvorligste nukleare ulykker nogensinde.


En videnskabelig komite under FN har vurderet niveauerne og effekterne af stråling efter ulykken på Fukushima Daiichi-kernekraftværket. Resultaterne af undersøgelsen er samlet i en rapport, som blev offentliggjort i 2013. Læs mere om undersøgelsen ved at følge linket i højre kolonne.


Ingen sundhedsfare i Danmark

Der er mere end 8.500 kilometer fra Danmark til det ulykkesramte kernekraftværk i Japan. Den lange afstand betyder, at det radioaktive udslip fra værket på ingen måde har udgjort en sundhedsmæssig risiko for borgere i Danmark. Særligt følsomt måleudstyr har dog kunnet spore meget begrænsede, men helt uskadelige ændringer i strålingsniveauet.


Sidst opdateret 13-03-2017 - kl. 14:44