Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Forebyggende regler for brandfarlige og brændbare væsker 

Nogle væsker afgiver antændelige dampe. Væskerne underinddeles i brandfarlige og brændbare væsker. Det er dampene, der er brandfarlige, og ikke væsken i sig selv. Brandfarlige væsker er lettere at antænde end brændbare væsker.

Læs mere

Virksomheder, der beskæftiger sig med brandfarlige og brændbare væsker, er omfattet af særlige brandforebyggende regler. Læs mere ved at klikke på links i følgende liste:
 Det er brandfarlige væsker

Brandfarlige væsker har et såkaldt flammepunkt på højst 93 °C. Flammepunktet beskriver væskens evne til at afgive antændelige dampe.

Brandfarlige væsker kan også være opvarmede væsker og smeltede brændbare stoffer, der først afgiver antændelige dampe ved højere temperaturer.

Brandfarlige væsker deles ind i tre væskeklasser ud fra flammepunktet. Derudover findes der to underklasser afhængigt af, om væsken er blandbar med vand eller ej. Mængden af brandfarlige væsker opgøres i oplagsenheder. På den måde bliver mængden vægtet efter, hvor antændelig væsken er.

Til toppen 

Det er brændbare væsker

Brændbare væsker har et såkaldt flammepunkt på over 93 °C, dog højst 370 °C. Flammepunktet beskriver væskens evne til at afgive antændelige dampe.

Brændbare væsker har sin egen væskeklasse. Ved opvarmning til temperaturer i nærheden af eller over flammepunktet skal de dog betragtes som brandfarlige væsker og skifter derfor væskeklasse. Mængden af brændbare væsker opgøres i oplagsenheder.

Til toppen 

Regler
De brandforebyggende regler for brandfarlige og brændbare væsker er fastsat i:

 


Til toppen


Det er omfattet af reglerne

Nedenfor findes en liste over de typer af virksomhed og oplag, der er omfattet af de brandforebyggende regler for brandfarlige og brændbare væsker:

 

  • Produktion samt anden anvendelse og håndtering af brandfarlige væsker.
  • Opbevaring af brandfarlige væsker i emballage.
  • Opbevaring af brandfarlige væsker i tanke. 
  • Opbevaring af brændbare væsker i tanke.
  • Salgs-, forbrugs- og depottankanlæg med brandfarlige væsker.
  • Transport af brandfarlige væsker i rørledninger.

Opbevaring af brændbare væsker i emballager i det fri er omfattet af forebyggende regler om visse brandfarlige virksomheder og oplag.

Opbevaring af brændbare væsker i emballager i bygning er ikke omfattet af beredskabslovgivningen.  

Til toppen

Undtagelser fra reglerne
Der findes en række undtagelser for små mængder væsker og for visse typer af væsker i bestemte koncentrationer. Følgende er eksempler på undtagelser: 


  • Opbevaring af højst 25 oplagsenheder brandfarlige væsker.
  • Opbevaring af udelukkende vandige opløsninger af ethanol i en koncentration på højst 24 vol-%.
  • Opbevaring af udelukkende alkoholiske drikkevarer i en koncentration på højst 24 vol-%.
  • Opbevaring af alkoholiske drikkevarer med en koncentration over 24 vol-%. Dog højst med en koncentration på 70 vol-%, medmindre de opbevares i beholdere med en kapacitet på over 250 liter.


Til toppen


Godkendelser
Kommunerne har ansvaret for den lokale sagsbehandling af ansøgninger om godkendelse. I praksis er det det kommunale redningsberedskab, som tager sig af sagsbehandlingen.
 
Visse mindre oplag og produktionsafsnit kræver ikke en godkendelse, men skal efterleve visse bestemmelser, som fremgår af de tekniske forskrifter. I tilfælde hvor der anvendes, håndteres eller opbevares meget store mængder brandfarlige væsker, skal Beredskabsstyrelsen stille vilkår til brug for kommunens godkendelse. 

Ansøgninger skal indsendes til kommunen (det kommunale redningsberedskab). Ansøgningsmaterialet skal som minimum indeholde de beskrivelser, redegørelser og tegningsmateriale, der er angivet i tjeklisten, som kan downloades via linket i højre kolonne. 

Til toppen

Vejledninger
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet vejledninger til de tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker. Klik på links i følgende liste for at læse disse vejledninger:


 

De tidligere udgaver af ovennævnte vejledninger findes under historiske vejledninger.


Til toppen 

Meddelelser
Beredskabsstyrelsen udsender løbende meddelelser, som drejer sig om brandfarlige væsker. Klik på links i følgende liste over meddelelser sendt ud siden 2008:Til toppen 

Typegodkendelser
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en liste over udstedte typegodkendelser for plasttanke. Klik på følgende link for at se listen: Liste over udstedte typegodkendelser for plasttanke.


Til toppen

Sidst opdateret 30-05-2020 - kl. 08:21