Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kommune og Borger 
Forsigtighed og sund fornuft er vejen til en brandsikker sankthans
 

Sikker afbrænding af sankthansbål 

Forsigtighed og sund fornuft er nøgleord både før, under og efter afbrændingen af sankthansbål. Du kan her få råd og vejledning til at placere, bygge, afbrænde og slukke bålet, så alle er sikret en brandsikker sankthans.

De fleste af os forbinder sankthansaften med sange og hyggelige timer omkring bålet, men for at sikre, at det kun er heksen og sankthansbålet, der bliver brændt af, skal afbrændingen ske kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket.


Anbefalede afstande

Beredskabsstyrelsen anbefaler, at bål placeres med passende afstand til bygninger og omgivelser. De anbefalede afstande for sankthansbål er:


  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Forsigtighed og sund fornuft

Udover at placere bålet med omtanke anbefales det, at du tager en række forholdsregler for at reducere risikoen for ulykker:


  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet - det kan meget let gå galt.
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.
  • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet - de kan let komme til skade.
  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet - skån heksen denne gang.

Er der tale om hård vind (10,8-13,8 m/sek.) eller højere vindhastigheder, er det forbudt at tænde bål, med mindre kommunen har givet tilladelse. I perioder med tørke kan de enkelte kommuner desuden indføre afbrændingsforbud. Tjek derfor altid din kommune for at se, hvad der gælder, dér hvor du bor.


Læs mere om regler og bestemmelser ved afbrænding, brug af ild, lys og varmekilder m.v. ved at følge linket i højre kolonne. Her findes også link til en planche og en video med råd og vejledning til placering, opbygning, optænding og slukning af sankthansbål samt til en folder om brug sikker brug af grill, bål og ukrudtsbrænder.


God og brandsikker sankthans!


Sidst opdateret 04-07-2019 - kl. 12:47