Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kommune og Borger 
Røgalarmer redder liv. I syv ud af ti hjem er der opsat røgalarm - er der også det hjemme hos dig?
 

Røgalarmer redder liv 

Når der er brand, spredes røgen hurtigt. Røgalarmer advarer dig, så du kan nå at reagere i tide.

Ved at opsætte røgalarmer øger du din chance for at blive advaret, inden branden har nået at sprede sig. Det giver dig bedre mulighed for at slukke branden selv eller tid til at redde dig selv og andre ud af boligen og få tilkaldt hjælp. På den måde kan røgalarmer være med til at redde liv og værdier.


På denne side kan du læse om røgalarmtyper og få råd om placering og antal, test og vedligeholdelse, og hvad du skal gøre, hvis din røgalarm bipper, selvom der ikke er brand.To typer røgalarmer

Overordnet findes der to forskellige typer røgalarmer, ioniske og optiske. Forenklet kan man sige, at ioniske røgalarmer "mærker" røgen, mens optiske røgalarmer "ser" den.


Ionisk røgalarmer eller ioniserende røgalarmer måler den elektriske modstand i luften. Det betyder, at de ikke kun reagerer på synlig røgdannelse, men også på usynlig røg. Ioniske røgalarmer betragtes som bedst egnede til at opdage åbne brande med adgang til ilt, det kan f.eks. være fedtbrande, brande i papirkurve, fjernsynsbrande og lign.


Optiske røgalarmer virker ved at måle røgdannelsen ved hjælp af et fotocellesystem. Denne type alarm måler antallet af røgpartikler i luften ved hjælp af gennemlysning med infrarødt lys. Optiske røgalarmer er bedst, når det drejer sig om ulmende brande, eksempelvis fra en cigaretglød eller fra overophedede elledninger.


Uanset hvilken type røgalarm du vælger, skal den være CE-mærket. Det angiver, at alarmen lever op til EU-lovgivningen og de standarder, der fremgår heraf. CE-mærke 

Til toppen

Placering og antal

En røgalarm fungerer således, at den registrerer, når røgen rammer loftet og derefter ”glider” ind i alarmen. Røgalarmen bør derfor altid placeres i loftet, for det er her, røgen stiger op. Den bedste placering er midt i loftet og ikke ude i hjørnerne. Ved loft til kip eller skrå vægge placeres røgalarmen en meter fra det højeste punkt og så vidt muligt midt i rummet.


Placeres røgalarmen andre steder end i loftet, nedsættes effektiviteten. Er den f.eks. placeret på væggen, eller ligger den på et bord eller et skab, skal en meget større del af rummet være fyldt med røg, før den begynder at bippe.


Se forslag til placering efter boligtype i højre kolonne.

 

Opsætning af røgalarm

 

Hvis du har en lille bolig, vil loftet i gangen være en god placering for en røgalarm. Større boliger bør have flere røgalarmer, som sættes op i soveværelser og stuer. Hvis dit hjem har flere etager, bør der være mindst én alarm på hver etage.


Du bør ikke placere en røgalarm i dit køkken eller bad, da der er stor risiko for, at røgalarmen bliver aktiveret pga. mados eller damp. Dog bør der være en røgalarm i nærheden af køkkenet, da mange brande opstår i forbindelse med madlavning.


Røgalarm til opsætning med dobbeltklæbende tape   
 

Røgalarmer monteres bedst med skruer. På egnede flader kan de også sættes op med kraftigt dobbeltklæbende tape.


Vælger du at opsætte din røgalarm med dobbeltklæbende tape, skal du dog være opmærksom på, at tapen kan efterlade mærker på loftet og måske skade loftet ved nedtagning.

Til toppen

Røgalarmer skal testes

Dine røgalarmer bør testes jævnligt, helst en gang om måneden. Har du været væk fra dit hjem i en længere periode, bør du altid teste dine alarmer. Batteriet kan være brugt op, uden at du har hørt den advarselslyd, der indikerer, at der snart ikke er mere strøm på batteriet.


Batteriskift og levetid for røgalarmer

Når batteriet i røgalarmen er ved at løbe tør for strøm, vil røgalarmen komme med opmærksomheds-bip med jævne mellemrum. Dette kan vare i op mod 30 dage. Når røgalarmen bipper for lav batterispænding, bør du straks udskifte batteriet.


Nogle røgalarmer har et indbygget batteri med en levetid op til ti år. Disse batterier kan og skal ikke skiftes. Når røgalarmer med indbygget batteri bipper for lav batterispænding, skal hele røgalarmen udskiftes. Røgalarmer bør i øvrigt udskiftes med cirka ti års mellemrum, uanset om de har indbygget batteri eller ej. Udskift derfor dine røgalarmer, hvis de er mere end 10 år gamle.


Sådan testes røgalarmen

Røgalarmen vil altid være forsynet med en testknap. Når du trykker på knappen, vil der komme et bip, hvis røgalarmen stadig virker. Et tryk på testknappen simulerer, at der kommer røg ind i røgalarmen.


Rengøring

Ligesom testning bør røgalarmer også rengøres med jævne mellemrum. Fjern støv med en børste eller støvsuger, og rengør alarmen med en blød, fugtig klud.


Til toppen

Hvis alarmen bipper, uden at der er brand

Der kan være flere årsager til, at røgalarmer begynder at bippe, selvom der ikke er brand. F.eks. kan damp fra badeværelset eller mados fra køkkenet aktivere alarmen. I sådanne tilfælde er det en god idé at lufte ud ved at åbne vinduerne og evt. vifte omkring røgalarmen med en avis eller lign.


Røgalarmer kan også gå i gang, når der er meget støv i luften, f.eks. i forbindelse med slibearbejde, og støv kan også med tiden trænge ind i alarmen. I sådanne tilfælde fjernes støvet bedst med en støvsuger.


Hvis røgalarmen bliver ved med at gå i gang, uden at du kan finde en årsag, bør den udskiftes.


Sidst opdateret 21-06-2019 - kl. 11:15

Kontakt

Kommune og Borger
brs-ktp-kob@brs.dk

Andre kampagner

Film

Placering af røgalarmer

Download vejledning med forslag til placering af røgalarmer

Klik på illustrationen for større format (pdf).


Opslag til download

Befolkningsundersøgelse

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med TrygFonden og Energistyrelsen gennemført befolkningsunderøgelse om røgalarmer og brandadfærd blandt 18- til 85-årige danskere. Læs nyhed og download undersøgelsesrapporten via linkene nedenfor.


 


Brandparat

Brandparat - et webbaseret kursus i brandsikkerrhed