Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Topbanner

Brandvæsen

Hjemmeplejen

Borger

Om Brandsikker Bolig

Statistik

Sammen kan vi redde sårbare fra brand

Brandsikker Bolig er et forebyggelseskoncept, som tilbydes kommuner i hele landet. Det er et frivilligt tilbud, som kommunerne har mulighed for at implementere helt eller delvist i deres forebyggelsesarbejde.

Brandsikker Bolig består af tre elementer med brandforebyggende hjemmebesøg hos borgerne som det bærende:


  • Den udsatte borger – visiterede brandforebyggende hjemmebesøg i samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og brandvæsenet. Hjemmeplejen benytter et brandskema til at udpege de borgere, der skønnes at have mest brug for et brandforebyggende hjemmebesøg. Ved det brandforebyggende besøg tales der om brandsikkerheden i boligen, og hvordan denne eventuelt kan forbedres. Borgeren får tilbud om opsætning af røgalarm(er) med 10 års batterilevetid. Tilbud er uden økonomisk omkostning for borgeren. Besøget hos de mest udsatte borgere varer 20-30 minutter og foretages af brandvæsenet og gerne sammen med en repræsentant fra hjemmeplejen.

 

  • Nabokuvert – kuverter med information om brandforebyggelse og mulighed for at bestille et brandforebyggende hjemmebesøg. Kuverterne uddeles til beboere, som er naboer til steder, hvor der for nylig har været brand.

 

  • Den selvhjulpne borger – Information målrettet den brede befolkning, som blot kan have behov for at blive mindet om de forskellige brandfarer i hjemmet.

Logo - BeredskabsstyrelsenLogo - KLLogo - Danske BeredskaberLogo - TrygFonden

Beredskabsstyrelsen - Datavej 16 - 3460 Birkerød - Telefon: +45 45 90 60 00 - E-mail: brs@brs.dk - CVR.Nr.: 52990319 - EAN:5798000201705