Hvilken slags brandfarlig væsker er håndsprit?

Håndsprit er klassificeret som en brandfarlig væske i klasse I-2. Det gælder også, hvis det er en gel. I bekendtgørelsen om brandfarlige væsker tales der de fleste steder om ”oplagsenheder” og ikke liter. For håndsprits vedkommende gælder, at 1 oplagsenhed = 1 liter.

 

Er der en bagatelgrænse?

I reglerne er der en bagatelgrænse på 25 oplagsenheder brandfarlig væske. Vær opmærksom på, at andre brandfarlige væsker også skal tælles med. Hvis du bruger hele kvoten på håndsprit betyder det, at du kan opbevare 25 liter håndsprit i alt uden at være omfattet af reglerne for opbevaring. Der er ingen begrænsninger på emballagestørrelsen, men håndspritten skal være i originale emballager fra producenten.
 
Mængden regnes pr. rum eller bygning, der er tilstrækkeligt brandmæssigt adskilt fra hinanden.

I en privatbolig betyder det normalt, at der højst må være 25 liter i hele boligen.

Andre steder kræver det lidt mere viden om bygningen for at kunne afgøre, hvad der er brandmæssigt adskilt. Man er som regel på den sikre side, hvis der højst opbevares 25 liter i en selvstændig bygning.

På et plejehjem, i en kontorbygning, på en skole og andre steder, hvor der bruges håndsprit, kan der sagtens være flere rum i samme bygning, der er brandmæssigt adskilt fra hinanden. Spørg din ejendomsadministrator til råds, hvis du er i tvivl.

 

Opbevaring af mellem 25 og 800 liter håndsprit i en bygning

Ved opbevaring af op til 800 liter håndsprit kræves der ingen tilladelse fra brandmyndigheden (det kommunale redningsberedskab). Der er dog en række krav, der skal være opfyldt. Bestemmelserne findes i kapitlerne 1 og 3 i bilag 1 til bekendtgørelsen. Afsnit 3.3 er særlig relevant.

Som hovedregel gælder bl.a. følgende krav:

 

 • Opbevaringsrummet skal være en selvstændig brandsektion efter de regler, der findes i bekendtgørelsen.
 • Der skal være en bestemt afstand til andre bygninger.
 • Rummet skal have mindst en dør direkte til det fri i terrænhøjde

 

På steder, hvor der ikke i forvejen er brandfarligt oplag, der er omfattet af beredskabslovgivningen, findes der lempeligere bestemmelser. Her er der bl.a. følgende afvigelser fra hovedreglen:

 

 • Hvis der højst er 200 liter, er det tilstrækkeligt, at rummet er brandmæssigt adskilt fra andre rum med mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [bygningsdel BS-60].
 • Hvis der er mere end 200 liter, men højst 800 liter, er det tilstrækkeligt, at rummet udgør en selvstændig brandsektion efter bygningsreglementets bestemmelser.
 • Døre til andre rum skal udføres som mindst dør klasse EI2 60-C [BD-dør 60].
 • Overflader på lofter og vægge skal være udført som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1-beklædning].

 

Der er desuden særlige lempelige bestemmelser for butikker.

Spørg dit lokale kommunale redningsberedskab til råds, hvis du er i tvivl om reglerne.

 

Opbevaring af mellem 25 og 800 liter håndsprit i en container

Opbevaring i en container behandles som opbevaring i det fri.

Ved opbevaring af op til 800 liter håndsprit kræves der ingen tilladelse fra brandmyndigheden (det kommunale redningsberedskab). Der er dog en række krav, der skal være opfyldt. Bestemmelserne findes i kapitlerne 1 og 3 i bilag 1 til bekendtgørelsen. Afsnit 3.4 er særlig relevant.

Som hovedregel gælder bl.a. følgende krav:

 

 • Containeren må kun være udført af og indrettet med ubrændbare materialer.
 • Der skal være sikring mod udflydning af væske fra opbevaringsområdet.
 • Der skal være en bestemt afstand til naboskel, veje og andre bygninger.

 

Spørg dit lokale kommunale redningsberedskab til råds, hvis du er i tvivl om reglerne.

 

Opbevaring af mere end 800 liter håndsprit

Opbevaring af mere end 800 liter håndsprit kræver tilladelse fra brandmyndigheden (det kommunale redningsberedskab).

I ansøgningsmaterialet skal der redegøres for, hvordan de relevante bestemmelser er opfyldt. I mange tilfælde er det en god idé at benytte en brandrådgiver.

Detailkravene til opbevaring af håndsprit i emballager findes i kapitel 1 og 3 i bilag 1 til bekendtgørelsen.

 

ATEX-reglerne

Ved opbevaring af brandfarlige væsker skal man også være opmærksom på reglerne om eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX-reglerne).  Reglerne gælder for arbejdspladser, hvor der er arbejdstagere. Hvis der er dårlige ventilationsforhold på opbevaringsstedet, kan det betyde, at området skal EX-zoneklassificeres. Det kan betyde skærpede krav til mekaniske og elektriske installationer og redskaber. Læs mere her. Emnet er også berørt i punkterne 1.3.13 og 1.3.14 i bilag 1 til bekendtgørelsen om brandfarlige og brændbare væsker.

Sidst opdateret 28. august, 2020 - Kl. 14.25

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google