Målekuffert

Målekuffert til det Landmobile Måleberedskab.

 

Materiel og udrustning

Måling af radioaktivitet sker til konstatering af:

  • Udstrækning,
  • Ankomst og passage af en sky indeholdende radioaktive partikler,
  • En eventuel overfladeforurening af områder, materiel eller personel.

Beredskabscentrene kan udsende fra 4 til 6 mobile målehold. Hvert hold består af en chauffør og en måler. Måleholdene kan foretage målinger i på forhånd fastlagte målepunkter.

 

Antal

  • Beredskabsstyrelsen Nordjylland: 6
  • Beredskabsstyrelsen Midtjylland: 6
  • Beredskabsstyrelsen Sydjylland: 6
  • Beredskabsstyrelsen Sjælland: 6
  • Beredskabsstyrelsen Hovedstaden: 15
  • Beredskabsstyrelsen Bornholm: 4
Sidst opdateret 28. juli, 2020 - Kl. 12.40