rollator på gang i institutionsbygning

Foto: Colourbox

Formålet med rapporten er at redegøre for redningsberedskabets udrykninger til botilbud for mennesker med psykisk/fysisk funktionsnedsættelse og misbrugere i Danmark. Beboere i botilbud kan være sårbare borgere, som det offentlige påtager sig et ansvar for.

Fokus i rapporten er på hændelser i botilbud, herunder alarmeringsmetoder og alarmtyper, blinde og falske alarmer, forekomst af brand, brandårsager, arnestedsrum samt sundhedsmæssige konsekvenser af brand.

Datagrundlaget er overvejende data fra redningsberedskabets Online Dataregistrerings– og indberetningssystem (ODIN) suppleret med populationsdata fra Danmarks Statistik og fortegnelse over botilbud i Danmark.

Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

 • Udgiver

  Beredskabsstyrelsen

 • Udgivelsesdato

  22. marts, 2019

Hent publikation

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google