Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Varsling 
Sirenevarsling
 

Sirenevarsling 

Når varslingssirenerne lyder, skal du:

 

Gå inden døre og søge information hos DR eller TV 2

 

En beredskabsmeddelelse fra myndighederne vil hurtigst muligt efter sirenevarslingen blive udsendt via dr.dk og tv2.dk og vil kunne høres på DR’s FM-radiokanaler i det berørte geografiske område. DR og TV 2 bringer desuden beredskabsmeddelelsen på tekst-tv side 150. Afhængig af hændelsens karakter vil informationen blive udsendt via endnu flere kanaler, ligesom myndigheder ofte vil bringe beredskabsmeddelelserne via eksempelvis sociale medier og egne hjemmesider.

Ring ikke 1-1-2 for at få information
Ring kun 1-1-2, hvis du eller andre er i akut fare. Andre opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.

Varsling med sirener
Når der ved større ulykker og katastrofer er en akut situation af livstruende karakter for et større antal mennesker, kan befolkningen blive varslet om faren ved hjælp af det landsdækkende sirenevarslingssystem.

Lyden af sirenerne
Varslingssignalet er en tone, der stiger hurtigt og falder langsomt igen. Det gentages 4 gange, når der varsles fare. Samtidig sendes der en beredskabsmeddelelse til DR og TV 2 som informerer befolkningen.

TV-stationerne kan også vælge at bringe meddelelserne på deres hjemmesider. Når faren er forbi, afvarsles med én lang tone.

Årlig afprøvning af sirenerne
Siden 1994 har afprøvning af sirenerne fundet sted én gang om året – altid den første onsdag i maj klokken 12.

Alle sirener afprøves desuden hver nat uden lyd.

Hvem varsler?
Sirenevarslingssystemet drives og vedligeholdes af Beredskabsstyrelsen, men det er politiet, der beslutter at udsende varsel og starter sirenerne. Der kan udsendes sirenevarsling med alle sirener på én gang, eller der kan varsles i enkelte regionale eller lokale områder.

Politiet kan også starte sirenerne enkeltvis og på den måde varsle i afgrænsede områder.

Hvor kan sirenerne høres?
Der er opsat 1.078 sirener på bygninger eller master i byområder med flere end 1.000 indbyggere. Sirenerne blev i sin tid sat op, så de kunne høres af omkring 80 % af befolkningen. Rækkevidden er 1-1,5 km.

I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med mobile sirener.

Sidst opdateret 24-04-2020 - kl. 13:26

Sådan lyder sirenerne

Links

Sms-varsling
Døve og hørehæmmede kan få en sms, når der varsles.

Tilmelding
For at tilmelde dig, skal du bruge dette link: www.borger.dk


Filmen om tilmelding til sms-varsling er lavet i samarbejde med Døvefilm. 
www.deaftv.dk/ods

 

Kontakt

Sikkerhed og Drift
sid@brs.dk