Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Sirenevarsling 
 

Ofte stillede spørgsmål om sirener og varsling 


Hvorfor afprøver vi sirenerne én gang årligt?

For at minde befolkningen om sirenernes anvendelse og betydning
[Til top]  


Hvordan lyder signalet "Gå inden døre" og hvad betyder det?

Tonen stiger hurtigt og falder langsomt igen. Tonen lyder 4 gange og signalet varer i alt 45 sekunder. Signalet betyder: Gå inden døre. Søg information hos DR eller TV2
[Til top] Hvordan lyder signalet "Faren er forbi" og hvad betyder det?

Én lang tone, der varer i alt 45 sekunder   Signalet betyder: Du kan nu forlade den indendørs beskyttelse
[Til top]  Hvornår afgives prøvesignalerne onsdag den 5. maj 2021?
Kl. 12:00 ("Gå inden døre")
Kl. 12:04 ("Gå inden døre")       
Kl. 12:08 ("Faren er forbi")
[Til top]Hvorfor har vi sirener?
For at kunne sikre befolkningen bedst muligt i tilfælde af ulykker og katastrofer i fredstid.
[Til top]Hvad indeholder aftalen med DR samt TV2 omkring varsling?

DR og TV2 har pligt til at formidle beredskabsmeddelelser. Fungerer som informationssupplement, når der varsles.
[Til top] 

 Hvilken betydni
ng har varslingstjenesten i forhold til eks. en brand?
Varsling og beredskabsmeddelelser kan medvirke til at begrænse mængden af folk, der påvirkes af branden og for eksempel giftig røg.
[Til top] Hvornår er sirenerne og/eller beredskabsmeddelelser blevet brugt? (I nyere tid - siden 2014)


 [Til top] 

         

       

 

     

 

     

 

   

 

 

 

 


Hvordan har varslingssignalet været afprøvet gennem tiden?

 
Første gang med årlig afprøvning af de nye elektroniske sirener var 4. maj 1994.
Juni 1951 - Afprøvning hver lørdag kl. 12:00
April 1967 - Afprøvning hver onsdag kl. 12:00
24. november 1993 - Onsdagsvarsling ophører.
4. maj 1994 - Årlig afprøvning, første onsdag i maj.  
[Til top]  Hvor mange procent af befolkningen kan høre sirenerne?

De stationære sirener dækker 80 % af befolkningen. De stationære sirener er opstillet i byer/byområder med mere end 1.000 indbyggere. I områder uden stationære sirener kan der anvendes mobile sirener påsat politiets vogne.
[Til top]  Hvad er SMS-varsling for døve- og hørehæmmede?

Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet har igangsat sms-varslingsordning for døve og hørehæmmede. Ordningen trådte i kraft ved årsskiftet 2007/08. Ordningen er kun for døve og hørehæmmede. Man skal tilmelde sig. Varsling sker ved, at man modtager sms, når der varsles/udsendes beredskabsmeddelelse.
[Til top]Hvordan fungerer varslingssystemet teknisk?

Varslingssystemet er et elektronisk system, der styres af en it-platform.
[Til top] Hvem aktiverer sirenerne?

Politidirektørerne har det overordnede ansvar for varsling af befolkningen. Det er ofte i praksis indsatslederen, der i samarbejde med politiet beslutter at varsle i en given situation. Den fysiske aktivering af sirenerne foregår fra Rigspolitiet i Glostrup.
[Til top]Skal høreværn anvendes, når sirenerne afgiver signal?

Personer, der opholder sig uden effektivt høreværn på tage eller bygninger i nærheden af en sirene, risikerer at pådrage sig høreskader, når sirenen afgiver signal. Ved ophold uden effektivt høreværn på tage eller bygninger skal der derfor altid opretholdes en sikkerhedsafstand på 40 m i vandret linje fra sirenen. Der er derimod ingen risiko for at pådrage sig høreskader ved ophold på almindeligt tilgængelige arealer i nærheden af sirener, eksempelvis under sirener på master.
[Til top]                                                                                                         

 

Sidst opdateret 13-08-2020 - kl. 08:33

Kontakt