Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Varsling
Ved større ulykker eller katastrofer kan myndighederne advare borgerne på flere måder. Normalt sker det via pressen samt fx myndighedernes profiler i sociale medier og hjemmesider.

I særligt alvorlige tilfælde kan myndighederne udsende beredskabsmeddelelser til offentligheden i medfør af varslingsbekendtgørelsen og varslingsaftalen, evt. kombineret med sirenevarsling i et større eller mindre område. I sådanne situationer er Danmarks Radio og TV2 forpligtet til at viderebringe informationen fra myndighederne hurtigst muligt.

Politiet har ansvaret for at udsende beredskabsmeddelelser fra myndighederne, og myndighederne på skadesstedet afgør, om sirenerne skal tages i brug. Beredskabsstyrelsen har ansvaret for at drive sirenevarslingssystemet. Styrelsen har herudover udviklet en app, der kan advare brugerne ved større ulykker og katastrofer. App’en hedder Mobilvarsling, og du kan læse mere om den og sirenevarslingssystemet i Danmark via menuen til venstre.     

Når varslingssirenerne lyder: 

  • Gå inden døre
  • Opsøg information
    En beredskabsmeddelelse fra myndighederne vil hurtigst muligt efter sirenevarslingen blive udsendt via dr.dk og tv2.dk og vil kunne høres på DR’s FM-radiokanaler i det berørte geografiske område. DR og TV2 bringer desuden beredskabsmeddelelsen på tekst-tv side 150. Afhængig af hændelsens karakter vil informationen blive udsendt via endnu flere kanaler, ligesom myndigheder ofte vil bringe beredskabsmeddelelserne via eksempelvis sociale medier og egne hjemmesider
  • Ring ikke 112 for at få information
    Unødvendige opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen