Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Krisestyringsøvelser 

De beredskabsansvarlige myndigheder deltager med jævne mellemrum i lokale, regionale, nationale og internationale øvelser, som træner deres evner til at håndtere større hændelser.

KRISØV – nationale krisestyringsøvelser
Hvert andet år deltager ministerier og styrelser med beredskabsansvar i en national krisestyringsøvelse (KRISØV).

Formålet med øvelsen er at træne myndighederne i de nationale stabs- og krisestyringsprocedurer. Hovedvægten lægges på tværgående koordination og samarbejde og på myndighedernes presse- og informationstjeneste.

Øvelsen tager udgangspunkt i en række hændelser, der kunne tænkes at finde sted eller har fundet sted i virkeligheden. Dette kunne for eksempel være terrorhandlinger eller miljøforureninger. Hændelsesforløbet er udstukket i en drejebog, der er udarbejdet af en tværministeriel øvelsesledelse.

Der er afholdes nationale krisestyringsøvelser hvert andet år. Første gang var i 2003.

Internationale krisestyringsøvelser
Både NATO og EU organiserer internationale krisestyringsøvelser, hvor fokus er på samarbejdet mellem landene.
Sidst opdateret 22-08-2017 - kl. 10:40