Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Statistik 
 

Nordisk beredskabsstatistik 

Find tal over de kommunale redningsberedskabers udrykninger til brande (herunder bygningsbrande), miljøuheld samt blinde og falske alarmer i de nordiske lande via statistikportalen Nordicfirestatistics.org. Portalen er udarbejdet i et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og tilsvarende myndigheder i de øvrige nordiske lande.

Portalen indeholder ud over udrykningsstatistik også dødsbrandsstatistik, hvor man bl.a. kan se tal for døde i brand, dødsbrande, dødsbrandårsager mm. Statistikken har tal fra 1995 og frem. Portalen kan således bruges til at sammenligne statistik på tværs af landegrænserne i Norden.

Data er indsamlet fra forskellige kilder. Udrykningsdelen er baseret på de kommunale redningsberedskabers indberetninger, mens data om omkomne i brand i nogle lande primært er indsamlet via presseklip. Klik på linket øverst i højre kolonne for at komme til Nordicfirestatistics.org

Find mere nordisk statistik
Ønsker man at finde flere tal for redningsberedskaberne i de nordiske lande, kan man finde tal på de enkelte landes beredskabsmyndigheders hjemmesider. Klik på links i højre kolonne for at komme frem til disse hjemmesider.

Find selv statistik over udrykninger til brand, redning, miljøuheld eller statistik over alarmmeldingerne i Danmark i Redningsberedskabets Statistikbank.
Sidst opdateret 10-10-2019 - kl. 12:28