Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Statistik 
 

Det kommunale redningsberedskab i tal 

Hvert år rykker det kommunale redningsberedskab ud til mange forskellige opgaver. Oftest er der tale om brandslukning, redningsopgaver i forbindelse med trafikuheld, oprydningsopgaver ved mindre miljøuheld eller opgaver som følge af vejret som f.eks. oversvømmelser.

De kommunale redningsberedskaber kaldes i daglig tale for brandvæsenet. Som 1. niveau i redningsberedskabet yder de kommunale redningsberedskaber brandvæsenerne også hinanden bistand på tværs af kommunegrænser, hvis det er nødvendigt. Læs om redningsberedskabet i Danmark ved at klikke på linket i højre kolonne. 

Statistik
Se statistik over de kommunale redningsberedskabers udrykninger i Redningsberedskabet i tal ved at klikke på linket i højre kolonne.

Forbehold
På nuværende tidspunkt er implementering af Beredskabsstyrelsens nye ODIN-system tilendebragt, og Beredskabsstyrelsens arbejder på at konvertere data fra før år 2015. Tabellerne udvides tilbage til 2007, efterhånden som konverteringen gennemføres.

Find selv mere statistik
I Redningsberedskabets Statistikbank kan man selv finde statistik over udrykninger til brand, redning, miljøuheld eller statistik over alarmmeldingerne til redningsberedskaberne.

 

Sidst opdateret 10-10-2019 - kl. 12:31