Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Statistik 
 

Det statslige redningsberedskabs assistancer i tal 

Det kommunale redningsberedskab kan få assistance fra det statslige redningsberedskab ved omfattende ulykker, langvarige opgaver eller andre indsatser, der kræver specielt udstyr eller meget mandskab. Det statslige redningsberedskabs assistancer og forbrug af mandetimer varierer meget fra år til år. Nogle indsatser kræver nemlig flere mandetimer end andre, og nogle hændelser kræver mange enkelte assistancer.

F.eks. bruges der mange mandetimer på at slukke og efterslukke store brande, pumpe vand væk ved omfattende oversvømmelser eller på oprydning efter olieforureninger. På samme måde kræver eksempelvis storme eller snekaos mange enkelte assistancer.

Ud over assistance til det kommunale redningsberedskab yder det statslige redningsberedskab også assistance til eksempelvis politiet, forsvaret og Fødevarestyrelsen.

Statistik
Se statistik over det statslige redningsberedskabs assistancer i Redningsberedskabet i tal ved at klikke på linket i højre kolonne.

Find selv mere statistik
I Redningsberedskabets Statistikbank kan man selv finde statistik over udrykninger til brand, redning, miljøuheld eller statistik over alarmmeldingerne til redningsberedskaberne.

Sidst opdateret 10-10-2019 - kl. 12:29