Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Statistik 
 

Rapporter om statistik fra Beredskabsstyrelsen 

Denne del af hjemmesiden giver et overblik over historiske publikationer fra Beredskabsstyrelsen. 

Læs korte introduktioner og download udgivelserne via følgende links:
 


Find selv statistikker i Redningsberedskabets Statistikbank.

Redningsberedskabets Statistiske Beretning (Udgives ikke mere)
Indtil 2010 har Beredskabsstyrelsen en gang om året udgivet ”Redningsberedskabets Statistiske Beretning”. Hovedtemaet er statistik over det kommunale redningsberedskabs udrykninger til brand, redning, miljøuheld, diverse opgaver, blinde og falske alarmer.

I de fleste årgange er der desuden oplysninger og statistik om følgende:

 • Redningsberedskabets struktur
 • Det kommunale redningsberedskab
 • De kommunale støttepunkter
 • Det statslige redningsberedskabs assistancer
 • Alarmer fra automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)
 • Dødsbrande
 • Brandsyn

Fra og med 2006 er der desuden bilag med statistik for de enkelte kommuner.

Download rapporterne for de pågældende årgange ved at klikke på links i følgende liste:

Rapporterne er primært baseret på data fra indberetningssystemet ODIN (Online Dataregistrering og INdberetning).

Til toppen 

Dødsbrande i Danmark
Rapporterne udarbejdes af Beredskabsstyrelsen som led i forebyggelsen af dødsbrande. Dødsbrande i Danmark indeholder bl.a. information om følgende:

 • Udviklingen i dødsbrande og omkomne ved brand fordelt over tid
 • De omkomnes køn og alder
 • Brandsteder
 • Brandårsager
 • Arnesteder
 • Dødsbrande i Norden
 • Forebyggelse af dødsbrande

Elektroniske udgaver af rapporterne kan downloades i pdf-format ved at klikke på følgende link:

NB: Rapporten Dødsbrande i Danmark, udgivet i 2018, er 28. oktober 2019 uploadet i en revideret version pga. en mindre justering i data i forlængelse af årsgennemgangen af statistikken for 2018.


Til toppen 

Sidst opdateret 25-03-2020 - kl. 16:58