Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Statistik 
 

Brande meldt til forsikringsbranchen 

Forsikringsbranchen modtager flere anmeldelser af brande, end redningsberedskabet rykker ud til. Mange små brande slukkes nemlig af ejeren selv, men fører alligevel til skader, som efterfølgende bliver meldt til forsikringsselskaberne.

Statistik
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en statistik, hvor forsikringsselskabernes brandstatistik bliver sammenlignet med redningsberedskabets. Se statistikken ved at klikke på følgende link: Brandudrykninger sammenlignet med forsikringsanmeldte brande, 2013-2017 (pdf)

Forbehold
Vær opmærksom på, at statistikken over forsikringsanmeldte brande kommer fra brancheorganisationen Forsikring og Pension. Statistikken baserer sig udelukkende på indberetninger fra forsikringsselskaberne, og Beredskabsstyrelsen indhenter ikke supplerende oplysninger.

 

Ønsker man flere oplysninger om Forsikring og Pensions brandstatistik, skal man således kontakte brancheorganisationen selv. Klik på linket øverst i højre kolonne for at komme til Forsikring og Pensions hjemmeside.

Find selv mere statistik
I Redningsberedskabets Statistikbank kan man selv finde statistik over udrykninger til brand, redning, miljøuheld eller statistik over alarmmeldingerne til redningsberedskaberne. Find også information om, hvordan man kan sikre sig mod brande ved at klikke på links i højre kolonne.

Sidst opdateret 10-10-2019 - kl. 12:32