Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Statistik 
 

Udvikling i antallet af dødsbrande og omkomne ved brand 

Antallet af dødsbrande og omkomne ved brand er opgjort fra 1970 og frem. Fra 1989 findes der typisk også oplysninger om køn, alder, formodet brandårsag, brandsted og måned. Statistikkerne viser bl.a. at:
 
 
Flere mænd end kvinder omkommer ved brand
Risikoen for at omkomme ved brand stiger med alderen
Uforsigtighed ved tobaksrygning er den brandårsag, der oftest fører til dødsbrande
De fleste dødsbrande sker i boliger
Der er typisk flere dødsbrande i december og januar end i de øvrige måneder

  
Statistik
Nedenfor findes en række sider, der viser udviklingen både grafisk og i tabelform. 

 

Sidst opdateret 25-03-2020 - kl. 16:37

Fakta

Omkommen ved brand

En person, branddød, der omkommer under en brand eller senest 30 dage efter branden som følge af brandpåvirkning -typisk røgforgiftning eller forbrænding.

 

Dødsbrand

En brand, som fører til, at en eller flere personer omkommer ved brand.

Kontakt

Viden og Analyse
ODIN Hotline

helpdesk@odin.dk