Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Statistik 
 

Dødsbrande og omkomne ved brand 

Beredskabsstyrelsen overvåger løbende antallet af dødsbrande og omkomne ved brand.

  • En omkommen ved brand, også kaldet en branddød, er en person, der omkommer under en brand eller senest 30 dage efter branden som følge af brandpåvirkning - typisk røgforgiftning eller forbrænding.
  • En dødsbrand er en brand, som fører til, at en eller flere personer omkommer ved brand.

Statistikken for de seneste 10 år (2010-2019) viser, at der i gennemsnit er omkommet ca. 66 personer ved ca. 63 dødsbrande pr. år.

Beredskabsstyrelsen udarbejder en række statistikker om dødsbrande og omkomne ved brand, og de indgår som et led i arbejdet med målrettet information om brandforebyggelse.

Statistik
Der kan være flere dødsbrande på én dag, der kan være et par uger i træk uden en dødsbrand, der er stor variation i antallet af dødsbrande i én måned fra år til år, og der er stor forskel mellem antallet af dødsbrande i de enkelte år. Derfor er det vigtigt, at udviklingstendenser vurderes over en periode på flere år.


Data
Antallet af dødsbrande og omkomne ved brand er opgjort fra 1970 og frem. Fra 1989 findes der typisk også oplysninger om køn, alder, måned, brandsted og formodet brandårsag.

Oplysninger om dødsbrande stammer primært fra en systematisk indsamling af presseklip. Data er suppleret med oplysninger fra det kommunale redningsberedskab, politiet og Rigshospitalets brandsårsafdeling.

Sidst opdateret 25-03-2020 - kl. 16:23

Fakta

Omkommen ved brand

En person, branddød, der omkommer under en brand eller senest 30 dage efter branden som følge af brandpåvirkning -typisk røgforgiftning eller forbrænding.

 

Dødsbrand

En brand, som fører til, at en eller flere personer omkommer ved brand.

Kontakt

Viden og Analyse
ODIN Hotline
helpdesk@odin.dk