Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Statistik 
 

Brandstationer i Danmark 

Der er stor forskel på størrelsen og antallet af brandstationer i kommunerne. Nogle kommuner har ingen brandstationer, men har i stedet indgået aftale med en eller flere nabokommuner. 

Hvad er en brandstation?
En brandstation kan enten være en beredskabsstation, en hjælpeberedskabsstation eller en stedlig beredskabsstyrke. På en beredskabsstation er der typisk flere køretøjer, og en større mandskabsstyrke er tilknyttet stationen, mens en hjælpeberedskabsstation er en mindre station, som typisk kun har et enkelt brandkøretøj og en mindre mandskabsstyrke tilknyttet.
 
De stedlige beredskabsstyrker er placeret på en række af landets mindre øer, for at en indsats i forbindelse men en brand eller et uheld kan iværksættes straks og ikke skal afvente køretøjer og mandskab fra fastlandet. En stedlig beredskabsstyrke har typisk kun lettere sluknings- og redningsmateriel.

Statistik
Se statistik over de kommunale redningsberedskabers stationer i Redningsberedskabet i tal ved at klikke på linket i højre kolonne.

 

Registrering i ODIN
De tre betegnelser - beredskabsstation, hjælpeberedskabsstation og stedlig beredskabsstyrke - findes ikke længere i lovgivningen. De stammer fra tidligere dimensioneringsregler og er fastholdt bl.a. af hensyn til registrering af brandstationerne i ODIN. Læs om ODIN ved at klikke på fanebladet øverst på denne side. 

 

Sidst opdateret 10-10-2019 - kl. 12:33