Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Statistik 
 

Statistikker om redningsberedskabet i Danmark 

Beredskabsstyrelsen fører statistik over redningsberedskabets udrykninger til brande, redningsopgaver og miljøuheld. Desuden udarbejdes statistikker over f.eks. dødsbrande, indsatser der involverer specialberedskaber, og brandsyn. Statistikkerne giver et billede af skadeudviklingen i Danmark og bruges bl.a. til at iværksætte forebyggende tiltag og til at understøtte kommunerne med at tilpasse deres beredskab til de lokale risici.

På denne del af hjemmesiden kan man finde statistik om:

  • Redningsberedskabets udrykninger i Danmark og Norden
  • Dødsbrande i Danmark og Norden
  • En sammenligning af forsikringsselskabernes brandstatistik med redningsberedskabets udrykninger til brande
  • Indsatser hvor farlige eller ukendte kemiske stoffer har været involveret
  • Kommunernes årlige brandsyn
  • Brandstationer i Danmark

Klik på links i listen til venstre under "Menu" for at komme til de pågældende sider.

Find selv mere statistik
I Redningsberedskabets Statistikbank kan man selv sammensætte søgekriterier og finde statistik om redningsberedskabets udrykninger til bl.a. brand, redning og miljøuheld.

Statistiske publikationer
Beredskabsstyrelsen udgiver Redningsberedskabet i tal. Publikationen indeholder årlige hovedtal for det statslige og kommunale redningsberedskab, herunder antal udrykninger og opgaver, stamdata, oplysninger om brandforløb mv.

Find nordisk statistik
På statistikportalen Nordicfirestatistics.org kan man sammenligne statistik fra de nordiske lande. Portalen indeholder statistik om brande, bygningsbrande, miljøuheld, blinde og falske alarmer, dødsbrande, omkomne ved brand, brandsteder, brandårsager og lignende. Nordicfirestatistics.org er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med de tilsvarende myndigheder i de øvrige nordiske lande.

 

Sidst opdateret 10-10-2019 - kl. 13:23

Fakta

Beredskabsstyrelsen fører statistik over: 
  • udrykninger
  • brandstationer 
  • dødsbrande
  • brandsyn

Kontakt

Viden og Analyse
ODIN Hotline
helpdesk@odin.dk