Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Publikationer 
 

Publikationer 

Herunder findes en samling af publikationer fra Beredskabsstyrelsen. Langt de fleste kan downloades elektronisk ved at klikke på pdf-ikonet ud for den ønskede publikation. En del af publikationerne kan herudover bestilles ved at markere det ønskede antal og udfylde det elektroniske bestillingsskema nederst på siden.

Undervisningsmaterialer, uddannelsesmaterialer og DVD’/CD’er
Vær opmærksom på, at undervisningsmaterialer til skoler samt beredskabsfaglige uddannelsesmaterialer og DVD’/CD’er downloades eller bestilles under de respektive punkter i menuen.

Hvis der står ”Ikke på lager” ud for publikationen, kan den ikke bestilles, men kun downloades elektronisk.


Titel

Udgivet

Download

Pdf/I-Paper/Word

Pris i kr.

Akutte drikkevandsforureninger - en praktisk guide

2000

Download

0,-

Analyse af redningsindsatser ved udvalgte terrorhandlinger

2003

Download

0,-

Assistance fra Beredskabsstyrelsen

2006

 

Download

0,-

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005

2005

Download

0,-

Beredskabsloven

2011

Download

0,-

Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza

2008

Download 

0,-

Bekæmpelse af olieforureningen efter "Baltic Carrier"

2001

Download

0,-

Bekæmpelse af olieforureningen efter "Baltic Carrier" - Bilag

2001

Download

0,-

Bekæmpelse af olieforureningen efter "Baltic Carrier" – engelsk version

2001

Download

Beredskabsstyrelsens Droneberedskab

2017

Download

 

0,-

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser (Ikke på lager)

2013

Download

0,-

Brandberedskabet i Libanon (Ikke på lager)

2010

Download

0,-

Brandsikkerhed 2014

2015

Download

0,-

Brandsikkerhed 2017

2017

Download

0,-

Brandsikkerheden i almene boliger

2009

Download

0,-

Brandsyn praksisundersøgelse 

2018

Download

0,-

Brandårsager - brand i privat beboelse 

2018

Download

0,-

Checkliste til et brandsikkert hjem

2001

Download

0,-

Crisis Management Survey 2017

2017

Download

0,-

Danes' perception of risk 2017 (Engelsk version af Danskernes Risikoopfattelse 2017)

2018

Download

0,-

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer 2016

2016

Download

0,-

Dansk Brandmanual 

2019

Download

0,-

Danskernes Risikoopfattelse 2017

2017

Download

0,-

Danskernes Risikoopfattelse 2019

2019

Download

0,-

De samfundsøkonomiske omkostninger ved brand

2000

Download

0,-

Det civile beredskab - et debatoplæg

1998

Download

0,-

Dronefolder - trefløjet

2019

Download

0,-

Dødsbrande i Danmark 2000-2005

2006

Download

0,-

Dødsbrande i Danmark 2007

2008

Download

0,-

Dødsbrande i Danmark

2018

Download

0,-

Dødsbrande i Danmark 2019 - Dødsbrandsstatistik for 2019 og temaanalyse: Hjælpemidlers potentiale i forebyggelse af  rygningsforårsagede dødsbrande

2020

Download

0,-

Kort udgave af Dødsbrande i Danmark 2019

2020

Download

0,-

Effektundersøgelse af værnepligtsuddannelsen 2015

2015

Download

0,-

Erfaringsrapport om ældre og brand

2002

Download

0,-

Evakuering af skoler

2004

Download

0,-

Evaluering af de faglige koordinationsfora

2006

Download

0,-

Evaluering af KRISØV 2003 (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

Evaluering af KRISØV 2005 (Ikke på lager)

2006

Download

0,-

Evaluering af KRISØV 2007 (Ikke på lager)

2007

Download

0,-

Evaluering af KRISØV 2009 (Ikke på lager)

2009

Download

0,-

Evaluering af KRISØV 2011 (Ikke på lager)

2012

Download

0,-

Evaluering af KRISØV 2013 (Ikke på lager)

2014

Download

0,-

Evaluering af KRISØV 2015 (Ikke på lager)

2016

Download

0,-

Evaluering af KRISØV 2017

2018

Download

0,-

Evaluering af redningsberedskabets indsats ifm. orkanen og stormen i 1999

2000

Download

0,-

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (Ikke på lager)

2010

Download

0,-

Fyrværkeriulykken i Kolding - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling

2005

Download

0,-

Fællesnordisk perspektiv på samarbejde med spontanfrivillige ved beredskabsindsatser

2019

0,-

Guide til evaluering af forebyggelsesindsatser

2004

Download

0,-

Handlingsplan for nedbringelse af antallet af dødsbrande i Danmark (Ikke på lager)

2000

Download

0,-

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning – En vejledning

2008

Download

0,-

Hurtig og sikker indsats mod kemiske stoffer

2015

Download

0,-

Håndbog i risikobaseret dimensionering

2004

Download

0,-

Håndtering af brand i fyrværkeri

2016

Download

0,-

Håndtering af uheld med radioaktive stoffer, juli 2001 (pdf) - Sundhedsstyrelsen

2001

Download

0,-

Institut for Beredskabsevaluering - Årsrapport 2009

2010

Download

0,-

Kompetenceudvikling af holdledere til varetagelse af teknisk ledelse på et skadested

2016

Download

0,-

Konsekvensanalyse

2014

Download 

0,-

Krisestyringsundersøgelse 2017

2017

Download

0,-

Lær om brand - "Ideer og inspiration til brug i uge 40" for redningsberedskaberne

2008

Download

0,-

Lær om brand - "Diplom" til udnævnelse af børnebrandmænd til redningsberedskaberne

2008

Download

0,-

Mennesker og brand

2003

Download

0,-

Minianalyse Naturbrande 2018

2018

Download

0,-

Myndighedernes kommunikation ifm. Fukushima-katastrofen (Epinionsundersøgelse)

2011

Download

0,-

Myndighedernes kommunikation ifm. stormen Allan (Epinionsundersøgelse)

2013

Download

0,-

Myndigheder og organisationer med beredskabsansvars brug af sociale medier

2015

Download

0,-

National forebyggelsesstrategi

2017

Download

0,-

National Sårbarhedsrapport 2005

2005

Download

0,-

National Sårbarhedsrapport 2006

2006

Download

0,-

National Sårbarhedsrapport 2007

2007

Download

0,-

National Sårbarhedsrapport 2008

2008

Download

0,-

National Sårbarhedsrapport 2009

2009

Download

0,-

National Sårbarhedsrapport 2010

2011

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning

2004

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning - Rapport fra underudvalget vedrørende el-, naturgas- og teleforsyning samt it-forhold (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning - Rapport fra underudvalget vedrørende transportfunktioner (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning - Rapport vedrørende olieforsyning m.v. (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning - Rapport fra underudvalget vedrørende fødevarer, herunder vand og genmodificering (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning - Rapport fra underudvalget vedrørende sundhedsvæsenet (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning - Rapport fra underudvalget vedrørende CBRN-beredskab (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning - Rapport fra underudvalget vedrørende akutte olie- og kemikalie forureningsulykker til søs (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

National Sårbarhedsudredning - Rapport fra underudvalget vedrørende beredskabsplanlægning og tværgående koordination (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

Nationalt Risikobillede 2013 (NRB)

2013

Download

0,-

Nationalt Risk Profile (NRP) (Engelsk udgave af Nationalt Risikobillede 2013)

2013

Download

0,-

Nationalt Risikobillede (2017) 

2017

Download

0,-

Nationalt Risikobillede (2017 - lav opløsning) 

2017

Download

0,-

National Risk Profile (Engelsk udgave af Nationalt Risikobillede fra 2017)

2018

Download

0,-

National Risk Profile (Engelsk udgave af Nationalt Risikobillede fra 2017) Low Resolution

2018

Download

0,-

National Øvelsesvejledning

2013

Download

0,-

PANDORA - Fremadskuende celle

2016

Download

0,-

PANDORA - Forward looking cell

2016

Download

0,-

Rapport om beskyttelsesrumsberedskabet

2002

 

Download

0,-

Rapport om erfaringer med ny struktur i redningsberedskabet

2017

Download

0,-

Redegørelse vedrørende skybruddet i Storkøbenhavn lørdag den 2. juli 2011

2012

Download

0,-

Redegørelse om beredskaber over landegrænser

2015

Download

0,-

Redningsberedskabet i tal 2016

2016

Download

0,-

Redningsberedskabet i tal 2017

2017

Download

0,-

Redningsberedskabet i tal 2018

2019

Download

0,-

Redningsberedskabet i tal 2019

2020

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistik 2011 (Kun elektronisk)

2011

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistik 2012 (Kun elektronisk)

2012

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistik 2013 (Kun elektronisk)

2013

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistik 2014 (Kun elektronisk)

2014

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistik 2015 (Kun elektronisk)

2015

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistik 2016 (Kun elektronisk)

2016

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 1998

1999

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 1999

2000

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2000

2001

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2001

2002

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2002

2003

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2003

2004

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2004

2005

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2005

2006

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2006

2007

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2007

2008

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

2009

Download

0,-

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

2010

Download

0,-

Reglement for indretning af sikringsrum og murgennembrydninger

2003

Download

0,-

Reglement for projektering og opførelse af offentlige beskyttelsesrum

1993

Download

0,-

Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet

2020

Download

0,-

Retningslinjer for brug af personligt beskyttelsesudstyr ved indsats i røgfyldte miljøer (Til brug for BRS indsatspersonel, værnepligtige og kursister)

2013

Download

0,-

Retningslinjer for indsatsledelse

2018

Download

0,-

Retningslinjer for indsats ved CBRNE-hændelser

2016

Download

0,-

Retningslinjer for Krisestyring

2019

Download

0,-

Røgalarmer - Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer

2009

Download

0,-

Samarbejde på indsatssteder – sporbevaring (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

Sundhedspersonalets rettigheder og pligter

under væbnede konflikter

1999

Kun på tryk

0,-

Sådan gør du - en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

2008

Download

0,-

Taktisk anvendelse af droner

2016

Download

0,-

The Danes' risk perception of major accidents and disasters

2016

Download

0,-

Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabets indsatser ved uheld med tog

2003

Download

0,-

Udvikling af stabsledelse

2004

Download

0,-

Utilsigtede boligbrande - en kvalitativ kortlægning af førstehåndsoplevelser med brand i hjemmet

2017

Download

 

0,-

Vejledning i øvelseskoncept for strategiske krisestabe

2019

Download

0,-

Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker (Ikke på lager)

2017

Download

0,-

Vejledning om bedriftværn

2000

Download

0,-

Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram (med eksempler)

2011

Download

0,-

Vejledning om indretning af oplag af brandfarligt affald i det fri (Ikke på lager)

2008

Download

0,-

Vejledning om brandsyn (Ikke på lager)

2008

Download

0,-

Vejledning om brandteknisk sagsbehandling af visse naturgasanlæg (Ikke på lager)

2003

Download

0,-

Vejledning om forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. (Ikke på lager)

1999

Download

0,-

Vejledning om håndtering af eksplosionsfarligt kemikalieaffald

2004

Download

0,-

Vejledning om indsats i forbindelse med solcelleanlæg

2016

Download

0,-

Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand

2017

Download

0,-

Vejledning om indsats på brinttankstationer

2016

Download

0,-

Vejledning om indsats ved uheld med elkøretøjer

2016

Download

0,-

Vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder (Ikke på lager)

2003

Download

0,-

Vejledning om naturlig brandventilation og røgudluftning i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen (Ikke på lager)

2012

Download

0,-

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen (Ikke på lager)

2007

Download

0,-

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange (Ikke på lager)

2002

Download

0,-

Vejledning om redningsberedskabets indsats i højhuse, der er udsat for ekstreme påvirkninger (Ikke på lager)

2004

Download

0,-

Vejledning om midlertidige konstruktioner (Ikke på lager)

2010

Download

0,-

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab (Ikke på lager)

2010

Download

0,-

Vejledning om vandforsyning til brandslukning

1999

Download

0,-

Vejledning om retssikkerhedslov (Ikke på lager)

2008

Download

0,-

Vejledning til afbrændingsbekendtgørelsen - bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 (Ikke på lager)

2015

Download

0,-

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser (Ikke på lager)

2016

Download

0,-

Vilkår for godkendelse af farligt gods chaufførkurser (Ikke på lager)

2013

Download

0,-

Ældre og brand - En brugerundersøgelse af "Undgå brand i hjemmet"

2006

Download

0,-

Årsrapport 2003

2004

Download

0,-

Årsrapport 2004

2005

Download

0,-

Årsrapport 2005

2006

Download

0,-

Årsrapport 2006

2007

Download

0,-

Årsrapport 2007

2008

Download

0,-

Årsrapport 2008

2009

Download

0,-

Årsrapport 2009

2010

Download

0,-

Årsrapport 2010

2011

Download

0,-

Årsrapport 2011

2012

Download

0,-

Årsrapport 2012

2013

Download

0,-

Årsrapport 2013

2014

Download

0,-

Årsrapport 2014

2015

Download

0,-

Årsrapport 2015

2016

Download

0,-

Årsrapport 2016

2017

Download

0,-


Sidst opdateret 04-09-2020 - kl. 10:00

Kontakt