Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
ODIN 
 

Definitioner 

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet oversigter over ODINs definitioner.
Nedenfor findes links til alle oversigter. Læs korte beskrivelser af disse dokumenter i afsnittet nedenfor.  

• Definition af blinde, falske og reelle alarmer (pdf) 
Definition af emner under stofnavn (pdf)
Definition af emner under indsatsopgave for køretøjer (pdf)
• Definition af emner under udrykningsart for køretøjer (pdf)
Definition af emner under opgavetype personel (pdf)
• Definition af emner under rekvirent (pdf)
Definition af personale (pdf)
Definition af kompetence (pdf)
• Første meldings ordlyd (pdf)
• Rapportkategori (pdf)
Notat om overhængende fare for brand (pdf) 
Registrering.af udrykn. i ODIN herunder opgaver udenfor beredskabsloven (pdf) 


Forstå definitionerne af emner i ODIN

Brugerne skal kende en række definitioner for at kunne taste rigtigt ind i ODIN. Ved indberetning af en udrykning skal brugerne f.eks. kende betydningen af de felter, som oplysningerne tastes ind i. For at sikre en ensartet indtastning har Beredskabsstyrelsen udarbejdet dokumenter, hvor definitionerne på udvalgte felter bliver forklaret. 
 

Definition af alarmer
I årenes løb har der været forskellige definitioner af blinde, falske og reelle alarmer. Derfor har Beredskabsstyrelsen udarbejdet et notat om definitionen af disse begreber i ODIN. Læs dokumentet: Definition af blinde, falske og reelle alarmer (pdf)

Definition af alarmer
I årenes løb har der været forskellige definitioner af blinde, falske og reelle alarmer. Derfor har Beredskabsstyrelsen udarbejdet et notat om definitionen af disse begreber i ODIN. Læs dokumentet: (pdf)


Emner under stofnavn
Når redningsberedskaber har været på indsatser, hvor farlige stoffer har været involveret, er det vigtigt, at stofnavnet registreres i ODIN. Ellers kan der ikke føres statistik over, hvilke stoffer eller stoftyper der indgår i uheld med farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en gennemgang af, hvordan brugerne skal definere stoffer ved at vælge emner på en liste. Gennemgangen beskriver bl.a., hvordan brugerne kan vælge underinddelinger for bestemte fareklasser på listen. Læs dokumentet: Definition af emner under stofnavn (pdf)


Emner under udrykningsart og indsatsopgave for køretøjer
Dokumenterne gennemgår henholdsvis emner under udrykningsart og indsatsopgave for køretøjer, der skal angives, når der tilføjes køretøjer ved indberetning af en udrykning.
Læs dokumentet: Definition af emner under indsatsopgaver for køretøjer (pdf)
Læs dokumentet: Definition af emner under udrykningsart for køretøjer (pdf)

Emner under opgavetype for personel

Dokumentet gennemgår emner under opgavetype for personel, der skal angives, når der tilføjes personer ved indberetning af en udrykning.
Læs dokumentet: Definition af emner under opgavetype for indsat personel (pdf)
 
Emner under rekvirent
Dokumentet gennemgår emner under rekvirent, der skal angives, ved indberetning af en udrykning. Feltet skal altid udfyldes ved indberetning af assistancer fra det statslige Redningsberedskab (Beredskabsstyrelsen).
Læs dokumentet: Definition af emner under rekvirent (pdf)

Første meldings ordlyd
Når redningsberedskabet modtager en 1-1-2-alarm, skal udrykningen tastes ind i ODIN. Årsagen til alarmen kan være mange, og brugernes muligheder for at taste meldingen ind i systemet er tilsvarende lang. Derfor har Beredskabsstyrelsen udarbejdet en oversigt over alle disse valgmuligheder.

Listen viser koden for de forskellige typer af årsagsmeldinger fra alarm 1-1-2 til redningsberedskaber i alfabetisk rækkefølge. Se listen: Første meldings ordlyd (pdf).

Klassificering ved overhængende fare for brand
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet et notat om, hvordan brugerne skal klassificere indsatser, hvor der er overhængende fare for brand, f.eks. ved brud på naturgasledninger. Læs notatet via følgende link: Notat om overhængende fare for brand (pdf)


Udrykning til færdselsuheld uden brand eller fastklemte
En række kommuner vælger selv at sende redningsberedskabet ud til assistancer, der ikke har en beredskabsmæssig karakter, f.eks. til oprydning efter trafikuheld på motorveje. Læs hvordan disse opgaver skal tastes ind i ODIN via følgende link: Registrering.af udrykn. i ODIN herunder opgaver udenfor beredskabsloven  (pdf)

Sidst opdateret 27-01-2020 - kl. 14:32

ODIN hotline

Få support til ODIN, skriv til ODIN-hotline på
E-post: helpdesk@odin.dk

Kontakt

Viden og Analyse
helpdesk@odin.dk