Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
ODIN 
 

ODIN cirkulære 

I 2005 blev det obligatorisk for de kommunale redningsberedskaber (i daglig tale kaldet brandvæsenet) at indberette deres udrykningsaktiviteter til Beredskabsstyrelsen. Indberetningen sker enten ved at taste informationer om udrykningen ind i ODIN eller ved at overføre informationerne fra et eksternt system til ODIN.

De kommunale redningsberedskabers pligt til at indberette fremgår af det såkaldte ODIN-cirkulære. Lovtekstens fulde titel er ”Cirkulære om elektronisk registrering og indberetning af redningsberedskabets udrykningsaktiviteter”.

Læs ODIN-cirkulæret
ODIN-cirkulæret beskriver rammerne for brandvæsenets indberetninger i systemet.
Se cirkulæret via følgende link: ODIN Cirkulæret
Sidst opdateret 16-04-2018 - kl. 08:55

ODIN hotline

Få support til ODIN, skriv til ODIN-hotline på
E-post: helpdesk@odin.dk

Kontakt

Viden og Analyse
helpdesk@odin.dk