Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
ODIN 
 

Beskyttelse af informationerne i ODIN og Statistikbanken 

For at værne om sikkerheden ved informationerne i ODIN og Statistikbanken gælder der særlige procedurer for adgangsstyring til systemet. Chefen for det enkelte redningsberedskab har ansvaret for, hvem der får adgang, mens en lokal administrator i praksis holder styr på det pågældende redningsberedskabs brugerkonti.

Procedurerne for adgangsstyring gælder for alle de dele af redningsberedskabet, som benytter sig af ODIN, dvs. de kommunale redningsberedskaber (til daglig kaldet brandvæsenet), det statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsen) og Beredskabsstyrelsens ekspertberedskaber: Nukleart beredskab og Kemisk beredskab.

Adgangsstyring i ODIN
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet et dokument og et følgebrev, der beskriver proceduren for adgangsstyring til ODIN:

 


Adgangsstyring i Statistikbanken
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet et dokument, der beskriver proceduren for adgangsstyring til Statistikbanken:

Sidst opdateret 10-01-2019 - kl. 15:17

ODIN hotline

Få support til ODIN, skriv til ODIN-hotline på
E-post: helpdesk@odin.dk

Kontakt

Viden og Analyse
helpdesk@odin.dk