Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
ODIN 
 

Eksterne leverandører  

ODIN er programmeret til automatisk at udveksle data med eksterne dataleverandører via såkaldte webservices. En webservice er en form for et program, som er tilgængeligt i ODIN. Disse webservices kan anvendes via Internettet.

DMZ AD konto
Eksterne dataleverandører der ønsker at benytte ODIN webservice, skal inden adgangsrettigheder kan gives af de enkelte beredskaber, have en DMZ AD konto. Anmodning om oprettelse af en DMZ AD konto sker ved at udfylde og indsende blanket til oprettelse og sletning af DMZ AD konto til Beredskabsstyrelsen.

Adgang til webservice

Beredskabsstyrelsen har til brug for autorisation af eksterne dataleverandører med en DMZ AD konto, publiceret en brugeroprettelses- og ændringsblanket. Denne blanket skal indsendes til det lokale redningsberedskab hvortil data ønskes indrapporteret til. Det lokale redningsberedskab foretager herefter tildeling af rettighed til bruger. Brugeroprettelses- og ændringsblanket kan findes ved at klikke på linket her til højre.

Beskrivelse af webservice grænseflade

Dokumentation samt beskrivelse af hvordan WebService laget i ODIN fungerer og hvordan det skal benyttes kan findes ved at klikke på linket her til højre.

Endvidere forefindes link til sammenhængen mellem de enkelte dele af ODIN her. Workflow i Powerpoint findes her.


Spørgsmål om webservice

Dataleverandører med spørgsmål om webservice kan kontakte Beredskabsstyrelsens Hotline.

Sidst opdateret 04-02-2020 - kl. 08:28