Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
ODIN 
 

NemID login 

For bl.a. at imødekomme en række sikkerhedsmæssige forhold, skal de kommunale brugere i det nye ODIN logge ind med NemLog-in med en medarbejdersignatur. Medarbejdersignaturen findes i forskellige teknologiske versioner. Beredskabsstyrelsen anbefaler versionen medarbejdersignatur med nøglefil.

Medarbejdersignaturen kan bestilles på to måder:

• Ved henvendelse til en NemID administrator i kommunen.
• Via internettet på siden:
https://www.nemid.nu/dk-da/erhverv/nemid_til_erhverv/medarbejdersignaturer

Ved bestillingen hos NemID skal der bruges et CVR-nummer. Beredskabsstyrelsen har ikke særlige krav eller anbefalinger til, hvilke CVR-numre, der anvendes. Det er en sag mellem redningsberedskabet og NemID.

For medarbejdere i redningsberedskabet vil det dog typisk være kommunens CVR-nummer og for § 60 selskaber vil det typisk § 60 selskabets CVR-nummer, der skal anvendes.

Redningsberedskaber, som har Falck A/S eller andre selskaber som entreprenør kan have behov for, at medarbejdere hos disse entreprenører skal oprettes som brugere i det nye ODIN. De pågældende redningsberedskaber skal aftale med entreprenøren, f.eks. Falck A/S, om det er redningsberedskabet eller Falck A/S’ CVR-nummer, der skal anvendes ved bestilling af medarbejdersignaturen.


Sammen med medarbejdersignaturen fås et RID-nummer (som er medarbejdersignaturens ID-nummer). RID-nummeret skal bruges ved tildeling af rettigheder i det nye ODIN og skal derfor oplyses på brugeroprettelsesblanketten til den myndighed (Beredskabsstyrelsen eller kommunens lokale administrator), som skal tildele rettigheder.

Brugerne opfordres til at bestille medarbejdersignaturen med det samme.

Et medarbejdercertifikat kan installeres på en eller flere pc’er, f.eks. på arbejde eller hjemme. Log-in fra andre pc’er kan ske ved at tage en sikkerhedskopi af certifikatet på en USB-nøgle, og så bruge denne, når der skal logges ind.

Bemærk at medarbejdersignatur med nøglefil kræver, at Java og NemID CSP-software er installeret, se for eksempel
http://www.nets.eu/dk-da/Service/kundeservice/NemID-medarbejdersignatur/Noeglefil/Pages/default.aspx.

Find vejledninger om bestilling og installation af NemID medarbejdersignatur, samt flytning af medarbejdersignatur i boksen "Vejledninger" her til højre.

For yderligere oplysninger om nemID henvises til hjemmesiden: www.nemid.nu

Sidst opdateret 25-04-2018 - kl. 14:04