Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
ODIN 
 

ODIN brugergruppe 

KL og Beredskabsstyrelsen indgik den 26. februar 2015 en aftale om en række forhold i forbindelse med ibrugtagning af det nye ODIN. Et af elementerne heri var bl.a. en aftale om, at der etableres et fælles dialogforum, hvor spørgsmål og udfordringer omkring det nye ODIN kan drøftes.


Der blev etableret en brugergruppe, som nu har deltagelse af alle de kommunale redningsberedskaber samt en repræsentant for KL. Se medlemsliste under Links til højre.
Beredskabsstyrelsen varetager formandskab og sekretariat.


ODIN-brugergruppen mødes 1-2 gange pr. år eller efter behov.

ODIN Temadage
ODIN-temadage arrangeres af ODIN-brugergruppen, men BRS stiller op med indlægsholdere.

Sidst opdateret 18-09-2018 - kl. 13:14

ODIN hotline

Få support til ODIN, skriv til ODIN-hotline på
E-post: helpdesk@odin.dk

Kontakt

Viden og Analyse
helpdesk@odin.dk