Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
ODIN  
ODIN forside - brandmand
 

ODIN 

ODIN er redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem som er udviklet og drives af Beredskabsstyrelsen.

Vision   
  • Systemet skal understøtte kommunernes varetagelse af opgaver i forhold til det kommunale redningsberedskab.
  • Systemet skal tilvejebringe et pålideligt datagrundlag, som kan anvendes i forbindelse med kommunernes planer for risikobaseret dimensionering, forebyggelse og forskning, tilsyn og rådgivning, analyser af udviklingstendenser mv.
  • Data skal dække det samlede redningsberedskabs kapaciteter samt udryknings- og assistanceaktiviteter.
  • Systemet skal være nemt at bruge, og i videst muligt omfang kunne trække på oplysninger, som allerede er registreret i andre systemer.

Baggrund
Redningsberedskabet har siden 2005 anvendt ODIN til indberetning af redningsberedskabets udrykningsaktiviteter mv.
I 2013 igansatte Beredskabsstyrelsen et projekt med henblik på at etablere et nyt ODIN-system. I den forbindelse har en række kommunale repræsentanter i regi af Foreningen af Kommunale Beredskaber været inddraget i at fastlægge såvel visionen som dataindhold og funktionalitet i det nye ODIN. 
Ligeledes har to arbejdsgrupper, Arbejdsgruppen om forebyggelse og Arbejdsgruppen vedr. alarmanalyse,  begge med kommunal deltagelse, peget på nødvendigheden af flere data om blandt andet brandårsager og blinde alarmer.
I juli 2015 blev det nye ODIN sat i drift.


Internetadresser til ODIN
ODIN har denne internetadresse for brugere, der logger ind med nemID https://odin.brs.dk/.


Beredskabsstyrelsen tilbyder en parallel test- og øvelsesversion i forbindelse med ODIN. Denne version har internetadressen https://qa-odin.brs.dk/.

Sidst opdateret 13-04-2018 - kl. 13:14

ODIN hotline

Få support til ODIN, skriv til ODIN-hotline på
E-post: helpdesk@odin.dk 

Kontakt

Viden og Analyse
helpdesk@odin.dk