Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Forskning og udvikling 
 

Forskning og udvikling 

For at beredskabet skal kunne håndtere dagens opgaver på en ressourceeffektiv måde og samtidig udvikles for at kunne varetage morgendagens udfordringer kræves et vidensbaseret grundlag. Beredskabsstyrelsen gennemfører løbende analyser af beredskabets muligheder og udfordringer samt trends nationalt og internationalt. Det kan f.eks. handle om analyser af hændelsestyper, udvikling af best practices eller indfasning af ny teknologi.

Beredskabsstyrelsen har mulighed for at bistå med data inden for beredskabsområdet eller sparring ift. projektemner. Forskere eller studerende, der interesserer sig for redningsberedskabet eller for Beredskabsstyrelsens opgaver, er velkomne til at kontakte Viden og Analyse.
Sidst opdateret 02-10-2019 - kl. 09:31

Kontakt