Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Forsvarets Dag 
 

Særligt for kvinder 

Som kvinde har du værneret, og dermed mulighed for at gøre tjeneste i Beredskabsstyrelsen på værnepligtslignende vilkår, og dermed få adgang til at gennemgå det statslige redningsberedskabs uddannelser. Du vil, på lige fod med de mandlige værnepligtige, blive uddannet og indgå i det daglige beredskab på et af styrelsens beredskabscentre. Det er en forudsætning, at du er fyldt 18 år, har været på Forsvarets Dag og er fundet egnet eller begrænset egnet, samt har et kategori B-kørekort (”lille kørekort”).  

Forsvarets Dag
Hvis du ønsker at gøre tjeneste i Beredskabsstyrelsen på værnepligtslignende vilkår, skal du først på Forsvarets Dag – det, der tidligere blev kaldt session.  

I linkene til højre kan du få mere at vide om Forsvarets Dag – herunder også særlige informationer til kvinder – og hente et ansøgningsskema om at komme på Forsvarets Dag.                               

På Forsvarets Dag får du bl.a. en lægelig vurdering af, om du er fysisk og psykisk egnet til at gennemgå værnepligtsuddannelsen. Samme vurdering sker for mændenes vedkommende.  

På Forsvarets Dag kan du også få det ansøgningsskema, du skal indsende, hvis du ønsker at gøre tjeneste i Beredskabsstyrelsen.  

Vilkår som værnepligtig
Når du som kvinde gør tjeneste i Beredskabsstyrelsen på værnepligtslignende vilkår, har du samme arbejdsopgaver, tjenestetid og løn som de mandlige værnepligtige. På beredskabscentrene indkvarteres kvinder separat, og de har deres egen afdeling med bad og toilet.  

Under tjenesten er du som kvinde omfattet af den almindelige sygesikringsordning.  

Du kan læse mere om at være værnepligtig under ”Fakta” i menuen ovenfor.  

Kontrakt og pligter
De første to måneders tjeneste gælder for kvinder som prøvetid. Inden for prøvetiden kan begge parter opsige kontrakten med 14 dages varsel.  

Når den almindelige tjenestetid er overstået, har du pligt til at forrette yderligere tjeneste, hvis der opstår krise eller krigssituationer. I krise- og krigssituationer gælder desuden særlige regler for, hvordan kontrakten kan opsiges.
Sidst opdateret 07-03-2019 - kl. 10:09

Kontakt