Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Forsvarets Dag 
 

Aftale om værnepligt 

Både mænd og kvinder kan indgå en aftale om værnepligtstjeneste ved Beredskabsstyrelsen. Det er en forudsætning, at du er fundet ”egnet” eller ”begrænset egnet” på Forsvarets Dag, at du er mellem 18 og 32 år samt har et kategori B-kørekort (”lille kørekort”).  

Du kan indgå en aftale, uanset dit lodtrækningsnummer på Forsvarets Dag.  

Vær opmærksom på, at du kun kan aftjene din værnepligt én gang. Du kan således ikke både aftjene værnepligt hos Beredskabsstyrelsen og forsvaret.  

Indflydelse, sikkerhed og forpligtelse
En aftale om værnepligtstjeneste giver indflydelse og sikkerhed, men forpligter også  

Når du selv indgår en aftale, får du størst indflydelse på, hvor og hvornår du skal aftjene værnepligten. Hvis du ikke indgår en aftale, og du siden bliver indkaldt til værnepligt, får du tildelt et tjenested efter forsvarets eller Beredskabsstyrelsens behov. Så kan du ikke være sikker på, hvor og hvornår du bliver indkaldt.  

Hvis du selv indgår en aftale, kan starttidspunktet for værnepligten aftales ca. 18 måneder frem i tiden fra sessionstidspunktet.  

Med aftalen kan du være sikker på, at du bliver indkaldt til det tjenested og på det tidspunkt, du har ønsket eller accepteret, hvis der er en ledig plads.  

Med en aftale kan du heller ikke flyttes til et andet tjenestested imod dit ønske, medmindre flytningen indgår i det normale tjeneste- og uddannelsesforløb. Hvis du selv søger om ændringer af aftalen og et senere fremmøde end oprindeligt aftalt, ophører denne ret. Hvis du frivilligt vælger at indgå en aftale om værnepligtstjeneste, skal du vide, at aftalen er forpligtende/bindende. Som mand betyder aftalen om værnepligtstjeneste, at du giver afkald på dit frinummer.  

Er du kvinde, er en aftale om at gøre tjeneste på værnepligtslignende vilkår ligeledes forpligtende. Du har dog mulighed for at opsige aftalen helt frem til den dag, hvor du skal møde til tjenesten. I de første to måneder af tjenesten kan kvinder desuden opsige aftalen med 14 dages varsel. Herefter er opsigelsesvarslet 1 måned.    

Du kan ansøge på Forsvarets Dag
Du kan søge om at aftjene værnepligt ved enten at udfylde et skema, når du er på Forsvarets Dag eller fremsende ansøgningen senere. Vær opmærksom på, at du skal være fundet egnet eller begrænset egnet, være mellem 18 og 32 år samt have kørekort til kategori B. Når du har indsendt ansøgningsskemaet, modtager du et skriftligt svar på din ansøgning.  

Tidsfrister
Hvis du på Forsvarets Dag har trukket et nummer, som betyder, at du bliver (eller måske bliver) indkaldt, skal din ansøgning om aftalt værnepligt indsendes, så den er Forsvarets Rekruttering i hænde:
 • Senest 1. oktober, hvis du indkaldes i det følgende halvår januar-juni.
 • Senest 1. april, hvis du indkaldes i det følgende halvår juli-december.  
Din indkaldelse kan godt udsættes
Selv om du frivilligt har indgået en aftale om værnepligtstjeneste, kan du ligesom andre værnepligtige søge om at få udsat din indkaldelse, f.eks. på grund af uddannelse eller andre særlige forhold. Selv om du søger udsættelse, vil den indgåede aftale stadig være bindende. Det betyder, at du skal aftjene værnepligt.  
Du kan søge om udsættelse af din aftjening af værnepligt, hvis du:
 • Er under uddannelse
 • Har fast ophold eller arbejde i udlandet
 • Har andre ganske særlige grunde  
Ansøgning om udsættelse sendes til vaernepligt@brs.dk med udførlig dokumentation og begrundelse for behovet for udsættelse. Ansøgningen skal sendes seneste to måneder før din mødedag. Sender du den senere, kan du risikere, at sagen ikke er afgjort før din mødedag. I så fald skal du møde i henhold til din indkaldelsesordre. Imødekommes din ansøgning om udsættelse, skal du være opmærksom på, at udsættelsen kan medføre, at dit indkaldelsessted ændres.

Sådan kan aftalen ophæves
Din aftale om frivillig værnepligt kan ophæves:
 • Hvis du inden 1 måned efter den dato, hvor du har underskrevet ansøgningen, skriftligt meddeler Forsvarets Rekruttering eller Beredskabsstyrelsen, at du ønsker at ophæve aftalen. Kvinder, som har aftalt at gøre tjeneste på værnepligtslignende vilkår, kan dog ophæve aftalen helt frem til mødedagen.
 • Hvis du på et tidspunkt bliver erklæret ”uegnet” til værnepligtstjeneste.
 • Hvis du får ændret bedømmelsen fra ”egnet” til ”begrænset egnet” – og derefter inden første mødedag søger om at få ophævet aftalen.
 • Hvis du bliver erklæret ”for tiden uegnet” på et tidspunkt, efter at du er mødt til tjeneste.
 • Hvis du ikke kan sikkerhedsgodkendes til at gøre tjeneste et sted, hvor dette kræves.
 • Hvis du før eller efter, at du har begyndt værnepligten, udelukkes fra værnepligtstjeneste i henhold til værnepligtslovens § 4 (straffemæssige forhold).  
Aftalen kan annulleres
Hvis de overordnede rammer for indkaldelse af værnepligtige ændres, kan Forsvarets Rekruttering og Beredskabsstyrelsen annullere de indgåede aftaler om værnepligt. Hvis aftalerne annulleres, vil lodtrækningsnummeret fra Forsvarets Dag afgøre, om du indkaldes eller ej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Sidst opdateret 07-03-2019 - kl. 10:08

Kontakt