Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Fakta 
 

Orlov, frihed og ferie 

Når du møder til uddannelse ved Beredskabsstyrelsen, varer din uddannelse til redningsspecialist ni måneder.

Under uddannelsen har du som udgangspunkt fri lørdag-søndag og på de almindelige kalender-helligdage (jul, påske osv.). Det gælder dog ikke, når du har operativ vagt.

 

Du kan også søge om fri (orlov) i særlige situationer. Det kan f.eks. være:

 

·         Ved akut alvorlig sygdom, tilskadekomst eller dødsfald blandt nærmeste pårørende. Ved nærmeste pårørende forstås ægtefælle/samlever, børn, forældre, søskende, ægtefælles/samlevers forældre og personer, som har været i forældrenes sted.

·         Ved visse festlige lejligheder i den nærmeste familie.

·         Hvis du er en særligt kvalificeret idrætsudøver og skal deltage i en idrætskonkurrence af væsentlig betydning for dansk idræt.

·         Hvis du er leder i en betydende landsforening eller -organisation og skal deltage i arrangementer, der er af væsentlig betydning for foreningen eller organisationen.

·         Hvis du som ungdomsleder i en tilsvarende forening eller organisation skal deltage i lejrarrangementer o.l., hvis gennemførelse er afhængig af, at du deltager.


Barselsorlov

For værnepligtige i tjeneste gælder der særlige regler om barselsorlov.

 

Hvis du på forhånd ved, at du ønsker at holde mere end 14 dages barselsorlov i løbet af tjenestetiden, anbefaler vi, at du søger udsættelse med indkaldelsen.


Ferie og feriepenge

Under uddannelsen optjener du ferie til afvikling i de efterfølgende ferieår (efter hjemsendelsen). Samtidig optjener du feriepenge. Feriepengene indbetales til FerieKonto (ATP), der sender et feriebevis til dig. Du modtager feriebeviset senest i april året efter tjenestens ophør.

Sidst opdateret 28-10-2013 - kl. 15:02