Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Fakta 
 

Indsats i udlandet 

Beredskabsstyrelses enheder kan blive udsendt til internationale missioner, hvis der sker større ulykker i udlandet, som kræver meget mandskab eller specialudstyr. Det kan for eksempel være ved jordskælv, hvor mange bygninger er styrtet sammen, eller efter tsunamier og andre oversvømmelser, der har forårsaget store ødelæggelser.

 

Beredskabsstyrelsen har i mange tilfælde stillet mandskab og materiel til rådighed i forbindelse med internationale, humanitære indsatser.

 

Frivilligt og på kontrakt

De internationale opgaver løses af fastansat personel og af frivillige med en værnepligtsuddannelse, som har indgået kontrakter med Beredskabsstyrelsen for en kortere eller længere periode, men værnepligtige kan også blive tilbudt at deltage.

 

Som værnepligtig bliver du dog kun udsendt, hvis du selv ønsker det, og hvis Beredskabsstyrelsen finder dig egnet.

Sidst opdateret 28-10-2013 - kl. 15:10