Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Fakta 
 

Indkaldelsen 

Hvis du skal indkaldes til værnepligtstjeneste hos Beredskabsstyrelsen, får du besked ca. tre en halv og mindst to måneder før mødedagen. Du får tilsendt en indkaldelsesordre med oplysning om, hvor og hvornår du skal møde.

 

Indkaldelsesordren bliver sendt til dig i et anbefalet brev.

 

Med indkaldelsesordren har du ret til fri befordring med offentlige transportmidler fra din bopæl til den togstation eller busholdeplads, der ligger nærmest dit mødested.


Du har også fri befordring til visse færger, der sejler i indenlandske farvande.

  

Rejsedagen

Indkaldelsesordren gælder som billet (rejsehjemmel), når du rejser med DSB/Movia. På indkaldelsesordren finder du også billetter til at rejse med busruter.

                                                                                                          

Hvis du bor langt fra beredskabscenteret, hvor du skal møde, har du mulighed for at komme dagen før og overnatte. Hvis du ønsker det, skal du aftale det med det pågældende beredskabscenter.

Særlige forhold for værnepligtige ved Beredskabsstyrelsen Bornholm
Hvis du skal være værnepligtig på Bornholm, skal du rejse via Køge til Bornholm. Der vil ligge en billet til dig på dagen i Færgens Service Center i Køge. Færgen sejler kl. 00.30 og er fremme i Rønne kl. 06.00. Værnepligtige til Bornholm kan således ikke ankomme dagen før og overnatte på beredskabscentret.

 

Udsættelse

Du kan søge om at få udsat din uddannelse, hvis du:  
Er under uddannelse, bor og arbejder i udlandet, eller har andre ganske særlige grunde.

 

Du skal sende ansøgning om udsættelse – med udførlig begrundelse og dokumentation – snarest muligt, og senest to måneder før din mødedag, til Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød.

 

Hvis din ansøgning kommer senere end to måneder før mødedagen, kan du risikere, at sagen ikke er afgjort inden mødedagen. I så fald skal du møde på mødedagen i henhold til indkaldelsesordren.

Hvis du bliver syg eller kommer til skade

Hvis du ikke kan møde på mødedagen, fordi du er syg, skal du straks meddele dette til Beredskabsstyrelsen, telefon 45 90 60 00. Det skal du også, hvis du f.eks. brækker en arm eller et ben eller får en anden skade, der medfører, at du ikke kan deltage i uddannelsen i fuldt omfang senest fra tiendedagen efter mødedatoen.

 

Husk at skrive, hvor længe du forventer at være syg samt at vedlægge dokumentation.

 

Hvis du ikke kontakter Beredskabsstyrelsen herom inden mødedagen og alligevel møder op, risikerer du at blive hjemsendt/afvist på mødedagen, hvis det skønnes, at du ikke vil være fuldt tjenestedygtig senest på tiendedagen efter fremmødet. Du vil herefter blive indkaldt til værnepligtstjeneste på et senere tidspunkt.

Sidst opdateret 11-12-2018 - kl. 10:55

Kontakt