Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Fakta 
 

Arbejdstid 

Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen, eksklusive frokost.

Herudover skal du også deltage i Beredskabsstyrelsens operative døgnvagt i nogle weekender og på hverdage.

 

Den daglige tjenestetid varierer fra beredskabscenter til beredskabscenter. Normalt skal du møde fra klokken ca. 7 til klokken 15-16.

 

Når du møder, skal du være omklædt til uniform, og der skal være orden på stuen.

 

Arbejdstiderne er vejledende. Der vil være afvigelser i forbindelse med undervisningen, og når der er udrykninger.

 

Under uddannelsen vil der også være øvelser af 1-4 døgns varighed. I de situationer kan du ikke overnatte hjemme. Det samme gælder, når du har operativ døgnvagt eller der er forøget beredskab på beredskabscentret.

 

Døgnvagter

Efter ca. fire uger har du gennemført uddannelsen til assistent, og du vil herefter begynde din tjeneste i den operative vagt.

 

Du skal herefter regne med at have døgnvagt hver 4. eller 5. døgn og hver 3. weekend. Hertil kommer, at du vil blive tilkaldt når beredskabet genetableres eller forøges. Når du har vagt, må du kun forlade beredskabscenteret, hvis du har et tjenstligt ærinde. Og du skal altid være parat til at rykke ud inden for 5 minutter, når alarmen går – også om natten.

 

Afspadsering

Døgnvagter på hverdage og øvelser, som afholdes på hverdage, udløser ikke ekstra frihed.

 

Når du har operativ vagt på lørdage, søndage og helligdage, bliver du kompenseret, således at du opnår én fridag pr. døgnvagt.

 

I nogle tilfælde er der dog ikke mulighed for at afspadsere den opsparede frihed. Det kan f.eks. være, hvis det strider mod hensynet til uddannelsen eller varetagelsen af det daglige Special- og Katastrofeberedskab.

Sidst opdateret 28-10-2013 - kl. 14:57