Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Øvelsesforum 
Øvelsesforum
 

Netværk - Videndeling - Koordination 

Denne portal har til formål at understøtte generelle øvelsesaktiviteter, såvel tværfaglig, som hos de enkelte myndigheder, virksomheder og sektorer.

Her i portalen vil der blive delt viden, værktøjer og inspiration om øvelsesplanlægning. Her finder du også den centrale øvelseskalender, hvor alle øvelser med tværfagligt og beredskabsfagligt indhold kan optages og videreformidles til alle interesserede. Find kalenderen i menuen til venstre.

Øvelseskalenderen er et af mange initiativer, der kommer af samarbejdet i Det centrale Øvelsesforum, som består af Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen, Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen.

Derudover er Det centrale Øvelsesforum arrangør for det årlige Øvelsesseminar, der er en konference hvor omkring 150 øvelsesplanlæggere m.fl. mødes og samler op på og videreformidler tendenser indenfor øvelsesområdet. Få inspiration fra tidligere seminarer i menuen til venstre.

Portalen vil løbende blive udbygget med blandt andet:

  • Klar til brug dilemmaøvelser
  • Skrivebordsøvelser
  • Information om kursus i øvelsesplanlægning
  • Muligheder for rådgivning og videndeling
  • Litteraturdatabase om øvelsesvirksomhed

 

Beredskabsstyrelsen bistår i øvrigt med rådgivning og konsulentvirke ved planlægning og evaluering af øvelser og med egentlig undervisning (kursusforløb) i øvelsesplanlægning.

 

 

Har du spørgsmål eller forslag til øvelsesportalen, kan du kontakte Beredskabsstyrelsen, Strategisk Uddannelse og Pædagogik: E-mail: brs-ktp-sup@brs.dk - Tlf.: 4590 6046

Sidst opdateret 10-03-2020 - kl. 13:55

Links

Baggrund for dannelsen af Det centrale øvelsesforum: