Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Helbredsattest til brug i redningsberedskabet

  Indholdsområde

   
  Kurser 
   

  Helbredsattest til brug i redningsberedskabet 

  For at deltage i nogle af Beredskabsstyrelsens kurser skal kursisterne på forhånd have udfyldt en helbredsattest og sendt en kopi til Beredskabsstyrelsen. Det drejer sig om kursister optaget på følgende kurser:
  - Holdleder
  – Fælles del - Holdleder
  – Beredskabsfaglig del
  - Funktionsbestemt efteruddannelse af holdledere
  – Føring ved hændelser med brand
  - Funktionsbestemt efteruddannelse af holdledere
  – Føring ved redningsopgaver
  - Funktionsbestemt efteruddannelse af holdledere
  – Føring ved hændelser med kemiske stoffer
  - Taktisk brandventilation
  - Røgdykkerinstruktør
  - Brandforløb og overtænding

  En helbredsattest har en gyldighed på et år. Man kan finde helbredsattesten ved at klikke på følgende link: Helbredsattest

  Cirka 8 uger før kursusstart udsendes optagelsesbrev til kursisterne fra Beredskabsstyrelsens kursusadministration.

  For de kurser hvorpå der kræves en helbredsattest, er det anført, at deltageren senest 4 uger før kursusstart skal have fået udfærdiget Beredskabsstyrelsens helbredsattest ved sin læge.
  Den udfyldte helbredsattesten fremsendes af kursisten til Beredskabsstyrelsens kursusadministration via sikker post.

  Helbredsattester udfærdiget inden for et år før første kursusdag accepteres. Såfremt helbredsattesten ikke er beredskabsstyrelsen Uddannelse i hænde senest 4 uger før kursusstart informeres pågældende kursists myndighed om, at der for pågældende kursist endnu ikke er modtaget den krævede helbredsattest, og at denne bedes fremsendt til Beredskabsstyrelsens kursusadministration hurtigst muligt, og senest så den er Beredskabsstyrelsens kursusadministration i hænde senest 10 hverdage før kursusstart. Er dette ikke tilfældet, tages kursisten af kurset, og kursuspladsen tilbydes kursister på venteliste.

  Såfremt dette ikke er muligt, har myndigheden mulighed for, ved forudgående orientering til Beredskabsstyrelsens kursusadministration, at få tilladelse til at fremsende helbredsattesten senere end 10 hverdage før kursusstart, alternativt lade pågældende kursist medbringe den udfyldte helbredsattest, og aflevere den på kursusstedet senest ved kursusstart.

  Såfremt en deltager møder op uden den krævede helbredsattest, får deltageren ikke mulighed for at påbegynde kurset og hjemsendes. Der gøres ligeledes opmærksom på, at der opkræves den fulde pris for kurset jf. Beredskabsstyrelsens prisoversigt, for deltagere der møder op uden helbredsattest, og hjemsendes ved kursusstart. Sådan udfyldes helbredsattesten

  Kursisten udfylder attestens første del og henvender sig derefter til egen læge for at få udfyldt den anden del (Lægeundersøgelsen). Frist for fremsendelse Kursisten skal pr. digitalpost sende en kopi af helbredsattesten til Beredskabsstyrelsens Kontor for Uddannelse.

  Man kan finde en vejledning om afsendelse af Digital Post ved at klikke på følgende link: Vejledning - Digital Post.

  Styrelsen skal have modtaget kopien senest fire uger før kursets start.
  Sidst opdateret 23-10-2019 - kl. 13:54

  Kontakt

  Kursusadministrationen
  BRS-KTP-UDD-KURSU@brs.dk