HELBREDSATTEST

TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET

 

 

Ansøgerens navn: 

CPR-nr.:                
Adresse:               
Postnr.: By.:

 

 

Formålet med helbredsattesten er at anskueliggøre, om du lider af en sygdom, som kan have betydning for arbejdet i redningsberedskabet.

 

Da arbejdet i redningsberedskabet til tider er meget fysisk og psykisk krævende, har det betydning for dig, dine kollegaer og redningsberedskabet, at du er fysisk og psykisk rask.
 
Eksempler på belastninger i arbejdet:
Kraftig varmepåvirkning ved brandbekæmpelse.
Kraftige belastninger af bevægeapparatet ved redning af personer og i forbindelse med dårlige adgangsforhold i katastrofesituationer.
Forkerte vrid og tryk af ryggen på grund af dårlige pladsforhold ved redning af personer og dyr.
Psykiske belastninger i arbejdet.

 

Du bedes udfylde helbredsattestens første del og derefter gå til egen læge og få udfyldt anden del (Lægeundersøgelse).
Helbredsattesten sendes derefter til rekvirenten.
Attesten indhentes i medfør af lov nr. 912 af 2. oktober 2000 § 48 og bekendtgørelse nr. 41 af 21. januar 1998 § 27, stk. 1.

 

 

DINE EGNE OPLYSNINGER OM DIT HELBRED

Første del

Spørgsmål NEJ JA Hvis ja - beskriv hvilken!

Lider du af psykiske sygdomme som humørsvingninger, hallucinationer, angstanfald?


Lider du af svimmelhed, besvimelse, lammelse eller epilepsi (krampeanfald)?

Lider du af en øjensygdom?

Bruger du briller/kontaktlinser

Styrke:

Højre:  Venstre: (
hvis du kender den)

Lider du af hørenedsættelse?


Bruger du høreapparat?


Lider du af hjertesygdom som smerter i hjerteregionen?


Lider du af blodtryksforhøjelse eller anden blodtrykssygdom?


Lider du af astma, bronkitis eller anden form for vejrtrækningsbesvær?


Lider du af allergi?


Lider du af alvorlige infektionssygdomme som leverbetændelse, tuberkulose?


Har du sukkersyge?

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål NEJ JA Hvis ja - beskriv hvilken!

Har du sygdomme i ryg eller nakke som diskuspolaps, iskias, lændehold, skæv eller stiv ryg?


Har du sygdomme i muskler, led, lemmer eller knogler som leddegigt, slidgigt, bindevævssygdomme, muskellammelser, føleforstyrrelser?


Mangler du nogen legemsdele?


Har du et forbrug af:
Nerveberoligende medicin, sovemedicin, angstdæmpende medicin, afslappende medicin eller stærkt smertestillende medicin?


Har du et forbrug af:
Amfetamin, heroin, kokain, morfin, extacy eller andre lignende stoffer?


Har du et forbrug af:
Trafikfarlig medicin (medicin mærket med en rød trekant)?


Har du et overforbrug af alkohol?


Lider du i øvrigt af sygdomme, som du mener kan have betydning for dit virke i redningsberedskabet?

 

 

Ovenstående spørgsmål har jeg besvaret efter min bedste overbevisning.

 

_________________________________________                         ___________________
Underskrift                                                                                          Dato

 

Til top

 

 

 

Lægeundersøgelse

Anden del

Til Lægen:

Da arbejdet i redningsberedskabet til tider er meget fysisk og psykisk krævende, bedes du vurdere, om ansøgeren er fysisk og psykisk egnet til belastningerne i redningsberedskabet så som udsættelse for:
Kraftig varmepåvirkning ved brandbekæmpelse.
Kraftige belastninger af bevægeapparatet ved redning af personer og i forbindelse med dårlige adgangsforhold i katastrofesituationer.
Forkert vrid og tryk af ryggen på grund af dårlige pladsforhold ved redning af personer og dyr.
Psykiske belastninger i arbejdet.

Er du ansøgerens sædvanlige læge? Ja   Nej  
Ansøgerens navn:                                                                   


Hvor længe har du kendt ansøgeren?
Ansøgerens legemsbygning (sæt x)     Spinkel          Middel          Kraftig

                                                         Højde            Vægt       


Kan der påvises noget abnormt ved undersøgelse af følgende?
NEJ JA Hvis ja - beskriv hvilken

Hoved, hals og mund?

Øjne?
Synsstyrke:

Uden korrektion:    højre   venstre

Med sædvanlig
korrektion:             højre   venstre

Hørelsen?

Talen?

Brystkasse/lunger?

Hjerte/kar?
Puls Blodtryk /

 

 

 

 


Kan der påvises noget abnormt ved undersøgelse af følgende?
NEJ JA Hvis ja - beskriv hvilken

Underlivet (tegn på brok)?

Bevægeapparatet?

Huden?

Nervesystemet?

Urinprøven?
Er der i øvrigt tegn på sygdom eller legemlig svaghed?

Anser du undersøgte for egnet til opgaver i redningsberedskabet?

 

 

 

 


Lægens stempel

 

________________________________________                                 
Lægens underskrift                                                                                      Dato

OBS! Lægeerklæringen bedes udleveret til ansøgeren, som selv skal videresende den til rekvirenten.